Nasza oferta

Ochrona dla dużych firm - TradeLiner

Chcesz zapewnić przewagę swojej firmie?
Wybierz ubezpieczenie należności TradeLiner!

KORZYŚCI:

 • zmniejszysz ryzyko handlowe i zaczniesz je lepiej kontrolować
 • uzyskasz szerszą możliwość korzystania z produktów bankowych
 • zabezpieczysz przyszły przychód firmy
 • zredukujesz koszt współpracy z nierzetelnymi kontrahentami

 

TradeLiner

TradeLiner to kompleksowe ubezpieczenie należności, które chroni firmę przed nieprzewidzianymi zagrożeniami i zbędnymi kosztami spowodowanymi opóźnionymi płatnościami lub niewypłacalnością odbiorców. Polisa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, których roczne obroty przekraczają 25 mln złotych.

 

Rozwiązanie to oferuje ochronę płynności finansowej oraz skutecznie pomaga w zarządzaniu kredytem kupieckim, zapewniając spokój i stabilność finansową i tym samym sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa.

 

Kompleksowe usługi chroniące Twoją firmę

TradeLiner oferuje trzy zasadnicze korzyści, dzięki którym firma może efektywnie zarządzać kredytem kupieckim udzielanym kontrahentom:

 • Zapobieganie powstawaniu złych długów: Coface regularnie ocenia sytuację każdego z Twoich klientów, aby upewnić się, że nie angażujesz się w transakcje na ryzykownych warunkach z niewypłacalnymi kontrahentami.
 • Windykacja należności z tytułu niezapłaconych faktur: Międzynarodowa sieć doświadczonych windykatorów należności Coface stosuje skuteczne i profesjonalne techniki windykacji przeterminowanych należności od Twoich dłużników, nie naruszając Twoich dobrych relacji z tymi kontrahentami.
 • Odszkodowanie: Jeżeli windykacja trwa dłużej niż oczekiwano lub okaże się nieskuteczna, Coface pokrywa straty, jakie Twoja firma poniosła z powodu nieotrzymania zapłaty za faktury.

TradeLiner aktywnie dostosowuje się do rozwoju Twojej działalności:

 • wyobraź sobie, że musisz zrealizować nieoczekiwane i pilne zamówienie, ale nie masz czasu, aby wystąpić o ochronę należności od odbiorcy - pomożemy Ci, zapewniając taką ochronę ze skutkiem wstecznym
 • Twoja roczna składka minimalna będzie co roku automatycznie dostosowywana na podstawie informacji o ubiegłorocznych obrotach
 • w razie niespłaconych należności sam możesz zdecydować o uzyskaniu wcześniejszego odszkodowania z tego tytułu, jeżeli ma to znaczenie dla Twojej firmy

 

Ty masz określone wymagania, my mamy rozwiązanie

 
TradeLiner: kompleksowe i zindywidualizowane ubezpieczenie należności. Wybierz odpowiedni dla siebie zestaw opcji i usług z naszej bogatej oferty, aby zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej i skonfigurować ubezpieczenie kredytu kupieckiego dostosowane do potrzeb Twojej firmy.
 
TL
 

POZNAJ MOŻLIWOŚCI TRADELINER

 
 • Nowy wariant ochrony ubezpieczeniowej w ramach decyzji kredytowych przyznawanych przez Coface w Polsce: Pierwsza sprzedaż – ochrona dla dostaw dokonanych w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie decyzji kredytowej, a otrzymaniem tej decyzji.
 • 30-dniowa karencja na obniżenie decyzji kredytowej @rating.
 • Zerowa opłata za zarejestrowanie zgłoszenia przeterminowanych należności przez CofaNet Essentials.
 • Szeroki katalog decyzji kredytowych w Twoich kompetencjach.
 • Express Credit Limit – super szybka ochrona automatyczna, dostępna w CofaNet Essentials.
 • Podwyższone wartości limitów @rating w skali @rating.
 • Lepsza definicja dostawy wpływająca na szybsze rozpoczęcie ochrony.
 • Elastyczny system zgłaszania przeterminowanych należności.
 • Wygodny system CofaNet Debt Collection do podglądu statusu spraw windykacyjnych.
 • Szerokie możliwości łączenia umowy TradeLiner z produktami faktoringowymi oferowanymi przez Coface.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góra
 • Polish
 • English