Nasza oferta

Jak działa ubezpieczenie należności

Sposób na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Twojej firmy

Ubezpieczenie należności to zabezpieczenie Twojego przedsiębiorstwa przed stratami wynikającymi z nieuregulowania zobowiązań przez Twoich partnerów biznesowych.
 
Ubezpieczyciel należności analizuje na bieżąco stabilność finansową Twoich odbiorców . Na podstawie tych analiz ustalana jest wysokość limitu kredytowego do wysokości którego ubezpieczyciel zapewnia ochronę oraz zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku bankructwa, bądź braku płatności ze strony kontrahenta. Bieżący monitoring jest jednym z obowiązków ubezpieczyciela.
 
Jak działa ubezpieczenie należności

PREWENCYJNA FUNKCJA UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI

Wykorzystujemy wszystkie dostępne źródła informacji takie jak:

 • Archiwa
 • Historie płatnicze
 • Raporty finansowe
 • Informacje o moralności płatniczej  (uzyskane od naszych klientów)

Ubezpieczenie należności to gwarancja bezpieczeństwa Twoich transakcji handlowych. Wszystkie gromadzone informacje na temat  podmiotów gospodarczych oraz kontrahentów naszych klientów trafiają do bazy danych Coface.

 

Wszelkie gromadzone dane są na bieżąco aktualizowane i poddawane analizom. Gdy jeden z Twoich partnerów znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, zostaniesz przez nas poinformowany o zwiększonym ryzyku transakcji oraz pomożemy Ci zaplanować kolejne przedsięwzięcia w taki sposób, aby wykluczyć potencjalne straty. 

Model działania polisy ubezpieczenia należności – kroki postępowania:

 • Klient Coface wnioskuje o ubezpieczenie dla kontrahenta
 • Coface dokonuje weryfikacji odbiorcy
 • Coface udziela swojemu klientowi limitu kredytowego dla danego odbiorcy
 • Klient Coface wysyła towary do odbiorcy
 • Odbiorca nie reguluje należności
 • Klient zgłasza przeterminowane należności i zleca dochodzenie należności do Coface
 • Coface rozpoczyna działania windykacyjne
 • Klient przesyła do Coface niezbędne dokumenty do likwidacji szkody
 • Coface wypłaca klientowi odszkodowanie
Góra
 • Polish
 • English