Nasza oferta

Dla kogo ubezpieczenie należności

Oferta Coface powstała z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, zarówno małych i średnich, jak i dużych spółkach z obrotem ponad 25 mln rocznie.

Ubezpieczenie należności to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą zminimalizować ryzyko handlowe oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.
 
Dla kogo ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenie należności w przypadku małych i średnich firm może okazać się kluczowym składnikiem długofalowego sukcesu, bowiem stanowi kompleksowe wparcie dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.
 
Podstawową zaletą ubezpieczenia należności jest zabezpieczenie interesów w postaci ochrony przed nieuregulowanymi płatnościami i utratą płynności finansowej oraz pewność wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy kontrahent nie opłaci faktury. Jest to ważne, ponieważ firma może nie posiadać wystarczających środków kapitałowych na dalsze prowadzenie działalności.
 
Dzięki zawarciu polisy ubezpieczenia należności, przedsiębiorca może zaoferować swoim kontrahentom lepsze warunki współpracy, poprzez wydłużenie kredytu kupieckiego. Dodatkowo ma możliwość bieżącej kontroli i monitorowania ryzyka dzięki ocenie wiarygodności odbiorców oraz ulepszeniu wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem. Utrzymanie płynności finansowej jest możliwe nie tylko dzięki odszkodowaniu, lecz również poprzez bieżące dochodzenie przeterminowanych należności przez Coface. Przedsiębiorca dzięki ubezpieczeniu należności może zrezygnować z tworzenia rezerw na należności przeterminowane.

Ubezpieczenie należności dla największych firm

Polisa ubezpieczenia należności chroni firmę przed nieprzewidzianymi zagrożeniami i zbędnymi kosztami spowodowanymi opóźnionymi płatnościami lub niewypłacalnością odbiorców. Dzięki polisie ubezpieczenia należności w Coface, zapobiegniesz powstawaniu złych długów.
 
Ubezpieczenie należności największych przedsiębiorstw jest istotne zarówno, gdy chcą Państwo rozwijać firmę na rynku krajowym jak również na rynkach zagranicznych. Dzięki globalnemu zasięgowi, Coface posiada doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu należnościami na całym świecie. Będąc jednocześnie jedną z wiodących wywiadowni gospodarczych posiadamy informacje na bazie których nasi eksperci pomogą podjąć właściwe dla Twojej firmy decyzje. Rozwiązanie to oferuje ochronę płynności finansowej oraz skutecznie pomaga w zarządzaniu kredytem kupieckim, zapewniając spokój i stabilność finansową i tym samym sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa.
Góra
  • Polish
  • English