Nasza oferta

Czym jest ubezpieczenie należności

Bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy

Ubezpieczenie należności to ochrona Twojej firmy przed niespodziewanymi stratami wynikającymi z braku płatności ze strony kontrahenta.
Ochroń firmę przed brakiem płatności i bankrutctwem odbiorcy

Ubezpieczenie należności pomoże Twojej firmie zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów oraz przyniesie wymierne korzyści w skutecznym zarządzaniu ryzykiem handlowym i politycznym. Ryzyko handlowe występuje w codziennym obrocie gospodarczym i wynika z braku zapłaty na skutek niewypłacalności prawnej odbiorcy, bądź przewlekłej zwłoki w wywiązywaniu się ze zobowiązań płatniczych odbiorcy. Ryzyko polityczne natomiast związane jest z sytuacją geopolityczną danego kraju. Coface dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, zapewnia kompleksową ochronę należności realizowanych w ramach kredytu kupieckiego zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Ubezpieczenie należności polega na zapewnieniu ochrony za nieuregulowane faktury Nieopłacone należności mogą skutkować utratą płynności finansowej i prowadzić do pogorszenia rentowności przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć wymagane jest posiadanie aktualnej i pełnej wiedzy o firmach działających na danym rynku, o branżach, oraz  o tym jak zmienia się gospodarka. Opierając się na tej wiedzy jesteśmy w stanie podjąć decyzje, które okażą się trafne i bezpieczne.

 

Nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu należnościami wskazują, że głównym powodem występowania nieuregulowanych płatności jest niewystarczająca wiedza na temat kontrahentów z którymi Twoja firma współpracuje. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia jesteś w stanie zweryfikować potencjalnego klienta, wybrać właściwy rynek oraz określić odpowiedni limit kredytowy. Skutkuje to zmniejszeniem się ilości nieopłaconych faktur w ramach kredytu kupieckiego. Wszystkie firmy sprzedające swoje produkty z odroczonym terminem płatności, mogą skorzystać na ubezpieczeniu należności, ponieważ w sytuacji gdy klient nie ureguluje płatności, wówczas Coface wypłaci odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego i rozpocznie proces windykacji.

Góra
  • Polish
  • English