Nasza oferta

Na jakich danych opieramy analizy?

Potężna baza rzetelnych danych

Coface jako globalny i wiodący na polskim rynku ubezpieczyciel dysponuje danymi o firmach ze 160 krajów świata. Nasi analitycy bazują na rzetelnych i najświeższych danych organizacyjno-prawnych, danych historycznych, a w szczególności informacjach finansowych oraz negatywnych informacjach  dotyczących wypłacalności i doświadczeń windykacyjnych.
 
biuro ludzie
Dane podstawowe
Weryfikacja firm z wykorzystaniem informacji uzyskanych ze źródeł rządowych, otwartych rejestrów, baz danych i sieci informacyjnej Coface.
 
Dane dodatkowe
Kontakty z firmami
Opinie analityków ryzyka
Roszczenia z umów ubezpieczenia należności
 
Dane finansowe
Dane finansowe dostępne w rejestrach przedsiębiorstw
 
Zdarzenia płatnicze
Handlowe
Podatkowe
Zachowania płatnicze w odniesieniu do należności ubezpieczeniowych
 
Analiza wyników finansowych
Przychód
Rentowność
Wskaźnik zadłużenia
Cash flow
 
Trendy
Ocena prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy
13 

SEKTORÓW

Regularnie badamy kilkanaście sektorów biznesowych co dzięki specjalistycznej wiedzy mikro- i makroekonomicznej ekspertów Coface sprawia, że oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają skuteczne analizowanie i zarządzanie ryzykiem.

Góra
  • Polish
  • English