Nasza oferta

Jak działa informacja gospodarcza

Wywiadownia gospodarcza na bieżąco analizuje dane oraz określa wysokość ryzyka współpracy

Zapobieganie zagrożeniom związanym z niewypłacalnością rozpoczyna się od zebrania odpowiednich i aktualnych informacji o firmie oraz jej otoczeniu.
 
Jak działa informacja gospodarcza
Analiza tych informacji pomaga ostatecznie w podejmowaniu decyzji. Nasze usługi w zakresie informacji biznesowych obejmują zarówno dostarczanie nieprzetworzonych danych, jak i przekazywanie zaleceń dotyczących podejmowania ryzyka.
 
W przeciwieństwie do wielu innych dostawców informacji, Coface jako światowy lider ubezpieczenia należności faktycznie zakłada i analizuje ryzyko kredytowe. Sposób, w jaki analizujemy dane kredytowe ma bezpośredni wpływ na nasze własne zyski. Wykorzystując dane wewnętrzne i informacje zewnętrzne, oceniamy ryzyko ponad 145 milionów firm w ponad 150 krajach.
Należy pamiętać, że ryzyko handlowe, które występuje w codziennym obrocie gospodarczym może przynieść wiele negatywnych konsekwencji i wpłynąć na: uszczerbek na aktywach, obniżenie rentowności przedsiębiorstwa (większe koszty prowadzenia działalności), zmniejszenie konkurencyjności, relacje z kontrahentami, wizerunek firmy, problemy w branży (tzw. efekt domina), utratę płynności finansowej, a nawet w konsekwencji upadłość.

Czym jest ocena @rating?

Ocena @rating określa statystyczne prawdopodobieństwo utraty wypłacalności (ang. probability of default – PD) przez firmę w okresie najbliższych 12 miesięcy.
Wszelkie zebrane czynniki i dane zagregowane są do jednego obiektywnego wskaźnika ryzyka, wyrażanego w skali 0 do 10. Trafność prognostyczna oceny @rating jest 3 razy wyższa niż jakiejkolwiek innej oceny statycznej.
Góra
  • Polish
  • English