Nasza oferta

Credit Opinion

@Credit Opinion zawiera rekomendację kredytową Coface do 100 tys. € ułatwiającą zarządzanie decyzjami kredytowymi na powtarzających się małych i średnich transakcjach. Rekomendacja ta jest wyrażona w walucie krajowej, zawiera się w 6 zakresach kwot i może być monitorowana.

Co zawiera @Credit Opinion?

Rekomendację kredytową Coface
 • zakresy @Credit Opinion: NR do 7 tys. €; R do 10 tys. €; @ do 20 tys. €; @@ do 50 tys. €; @@@ do 100 tys. €; X - stosowane, gdy Coface powstrzymuje się od rekomendacji kredytowej.
Scoring DRA
 • ocena prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez firmę, prezentowana w unikalnej skali (od 1 do 10).
Oceny ryzyka krajów
 • Ocena ryzyka kraju i otoczenia biznesowego, przełożona na 8-stopniową skalę: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E. Ocena ta jest dostępna w 161 krajach.

Jakie są zalety @Credit Opinion?

Wiedza ubezpieczyciela
 • uwzględniająca wszystkie aspekty ryzyka: ocenę ryzyka, analizę działalności firmy, wiedzę na temat roszczeń zarejestrowanych przez Coface.
Czytelna
 • @Credit Opinion to wskaźnik podający maksymalne zalecane limity kredytowe wyrażone w lokalnej walucie
Monitorowana
 • specjalistyczny system analizy danych Coface stale sprawdza i poprawia dokładność @Credit Opinion.

Z jakich danych korzysta Coface?

 • Weryfikacja firm z wykorzystaniem informacji uzyskanych ze źródeł rządowych, otwartych rejestrów, baz danych i sieci informacyjnej Coface.
 • Agencji rządowych
 • Rejestrów publicznych
 • Partnerów i globalnej sieci danych Coface
 • Kontakty z firmami
 • Opinie analityków ryzyka
 • Decyzje ubezpieczeniowe
 • Roszczenia z umów ubezpieczenia należności
 • Globalna sieć zwalczania nadużyć finansowych (Anti-fraud network)
 • Plany działania dotyczące ryzyka
 • Analiza powiązań korporacyjnych
 • Dane finansowe dostępne w rejestrach przedsiębiorstw
 • Dane dotyczące niezarejestrowanych kont zarządu
 • Sytuacja finansowa Grupy

 • Zachowania płatnicze w odniesieniu do należności handlowych
 • Dane dotyczące płatności pochodzące od ubezpieczycieli należności
 • Handlowe
 • Podatkowe
 • Zachowania płatnicze w odniesieniu do należności ubezpieczeniowych
 • Międzynarodowa sieć powiązań ubezpieczycieli
 • Ryzyka krajów
 • Przewidywania ekonomiczne i finansowe
 • Ryzyko polityczne
 • Otoczenie biznesowe
 • Przychód
 • Rentowność
 • Wskaźnik zadłużenia
 • Cash flow
opinie kredytowe
Góra
 • Polish
 • English