Nasza oferta

Faktoring pełny

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Cztery powody, aby wybrać faktoring pełny w COFACE:

  • wypłata zaliczki na poczet finansowanych należności
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców (nawet do 100%)
  • niższe koszty, dzięki synergii usług dostępnych w grupie Coface: wywiadownia handlowa, windykacja
  • finansowanie, które nie zwiększa zadłużenia krótkoterminowego przedsiębiorstwa
Faktoring pełny bez regresu w Coface, to więcej niż tylko finansowanie należności krótkoterminowych. Oferujemy naszym klientom do 100% ochrony wysokości przyznanego limitu kredytowego.

 

Faktoring pełny przeznaczony jest dla firm, które chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedaż swoich towarów lub usług i jednocześnie zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich odbiorców. Faktoring pełny ze 100% przejęciem ryzyka nie powoduje również zwiększenia zadłużenia krótkoterminowego (finansowanie pozabilansowe).

 

 
 
COFACE POSIADA W OFERCIE DWA RODZAJE FAKTORINGU PEŁNEGO:

KLASYCZNY – w ramach jednej umowy faktoringowej klient otrzymuje jeden pakiet finansowania i ubezpieczenia

COMPLETE – warunki finansowania i ubezpieczenia mogą być negocjowane osobno tak, aby dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb

 

 

FAKTORING PEŁNY W COFACE POZWALA NA:
  • ocenę i kontrolę ryzyka oraz dłużników w jednej instytucji, co przekłada się na szybkość obsługi, oszczędność czasu i pieniędzy
  • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności dzięki szybkiej i rzetelnej ocenie kondycji finansowej odbiorców krajowych i zagranicznych
  • dostęp do szerokiej wiedzy o przedsiębiorstwach - poprzez największą w Polsce bazę firm w wywiadowni Coface
  • utrzymanie dobrych wskaźników finansowych - konwersja w bilansie należności na gotówkę                                           

Sprawdź również ofertę: Faktoring niepełny z regresem

ZADZWOŃ 22 465 00 22 lub NAPISZ sales@coface.pl

Faktoring pełny zamiast kredytu obrotowego – analiza przypadku

Faktoring pełny zamiast kredytu obrotowego – analiza przypadku

Producent nabiału sprzedaje swoje wyroby do dwudziestu hurtowni na terenie całego kraju, z którymi współpracuje od kilku lat. Kontrahenci wymagają od firmy udzielenia kredytu kupieckiego. Średni okres płatności faktur wynosi 45 dni. Przedsiębiorstwo musi płacić swoim dostawcom – producentom mleka po 7 dniach od daty zakupu. Ponieważ czas oczekiwania na dokonane płatności od nabywców nabiału jest dłuższy niż okres płatności z tytułu dostaw mleka, to firma potrzebuje dodatkowego źródła finansowania należności. Przedsiębiorstwo nie chce zaciągać kredytu obrotowego w banku, gdyż w niedługim czasie zamierza rozpocząć rozbudowę zakładu, którą chce sfinansować kredytem inwestycyjnym, a kredyt obrotowy spowodowałby zwiększenie zadłużenia krótkoterminowego, co w konsekwencji wypłynęłoby na wyższy koszt kredytu inwestycyjnego w przyszłości.

Zamiast zaciągać kredyt obrotowy producent nabiału podpisuje umowę faktoringu pełnego (z przejęciem ryzyka) z Coface. W ramach tej umowy przedsiębiorstwo przelewa na Coface swoje wierzytelności w stosunku do wybranej listy kontrahentów, a Coface płaci za nie zaliczkę (od 80 do 90% wartości faktury). Pozostała część wierzytelności, tj. fundusz gwarancyjny (od 10 do 20%) jest wypłacany (bez potrącania jakichkolwiek kosztów) przez Coface w momencie spłaty zobowiązania przez kontrahenta.

Podsumowując

Zamiast czekać 45 dni na zapłatę od kontrahentów, którzy kupują nabiał, firma otrzymuje gotówkę od Coface w ciągu maksymalnie 48 godzin od dostarczenia zestawienia elektronicznego z wierzytelnościami. Dodatkowo Coface w ramach podpisanej umowy faktoringu pełnego przejmuje ryzyko przewlekłej zwłoki w płatności oraz niewypłacalności wszystkich hurtowników włączonych do Umowy.

Faktoring pełny w Coface, oprócz poprawy płynności finansowej umożliwia firmie bardziej efektywne monitorowanie należności od swoich odbiorców, gdyż ciągle zmieniające się otoczenie i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw powodują, że coraz większego znaczenia nabiera dostęp do informacji o wiarygodności płatniczej odbiorców.

Więcej informacji na temat FAKTORINGU PEŁNEGO znajdziesz w ULOTCE

Pobierz i wypełnij DEKLARACJE WSTĘPNĄ >>

Góra
  • Polish
  • English