Nasza oferta

Dla kogo faktoring

Faktoring jako źródło finansowania

Faktoring to nowoczesna forma finansowania bieżącej działalności firmy.
 
Dla kogo faktoring
 

faktoring a kredyt

W odróżnieniu od kredytu jest to źródło pozyskania środków obrotowych. Faktoring jest doskonałym narzędziem dla firm potrzebujących szybkiego uwolnienia środków finansowych zamrożonych w wystawionych fakturach, które będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność operacyjną (np. zwiększenie produkcji). Procedura przyznania jest zdecydowanie szybsza niż w przypadku kredytu, a dodatkowo przedsiębiorca ma dowolność w dysponowaniu otrzymanymi środkami. Przedsiębiorstwo, które chce otrzymać kredyt,  musi funkcjonować od kilku lat na rynku oraz posiadać aktywa, które będą zabezpieczeniem. W przypadku faktoringu to wystawione faktury stanowią zabezpieczenie. Główną różnicą, pomiędzy faktoringiem a kredytem jest przejęcie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahentów w przypadku faktoringu pełnego. W przypadku kredytu, ryzyko niewypłacalności pozostaje po stronie przedsiębiorcy, natomiast w faktoringu pełnym zostaje ono przeniesione na faktora dzięki umowie ubezpieczenia należności.
 

Faktoring jest znakomitym rozwiązaniem dla firm, które:

  • STOSUJĄ ODROCZONE TERMINY PŁATNOŚCI
  • DZIAŁAJĄ NA RYNKACH, GDZIE WYMAGANE SĄ DŁUGIE OKRESY OCZEKIWANIA NA ZAPŁATĘ NALEŻNOŚCI
  • POTRZEBUJĄ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI
 

Faktoring pełny

Faktoring pełny (bez regresu) w Coface to znaczenie więcej niż tylko finansowanie należności krótkoterminowych. Oferujemy naszym klientom do 100% ochrony wysokości przyznanego limitu kredytowego.
 
Przeznaczony jest dla firm, które chcą podwyższyć swoją płynność finansową, a jednocześnie chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Atutem faktoringu pełnego w Coface, jest zahamowanie powiększenia się zadłużenia krótkoterminowego.
 

faktoring niepełny

Faktoring z regresem (niepełny) w Coface jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów, którzy posiadają już polisę ubezpieczenia należności, gdyż dzięki połączeniu tych dwóch produktów, klient przekazuje obowiązki dotyczące monitorowania płatności i zgłaszania przeterminowanych należności na rzecz faktora, zachowując przy tym wszelkie korzyści z ubezpieczenia należności.
 
Faktoring z regresem pozwala na finansowanie krótkoterminowych należności przed terminem ich wymagalności. Coface zaleca stosowanie faktoringu z regresem klientom, którzy współpracują ze znanymi sobie kontrahentami, jak również w sytuacji gdy posiadają oni rozproszoną strukturę odbiorców. Faktoring bez przejęcia odpowiedzialności jest najpopularniejszą formą finansowania należności przedsiębiorstw w Polsce. Związane jest to z mniejszymi formalnościami przy przyznawaniu limitów kredytowych niż w przypadku faktoringu pełnego, co nie oznacza jednak że faktor nie wspomaga swojego klienta, przy dochodzeniu niezapłaconych należności. Coface zapewnia wsparcie eksperckie w zakresie windykacji i dochodzeniu swoich roszczeń. Dodatkowo, Coface przeprowadza weryfikację nowych kontrahentów, którzy mają zostać włączeni do umowy faktoringowej.
Góra
  • Polish
  • English