Nasza oferta

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa

Oferta Coface obejmuje faktoring krajowy oraz eksportowy. W obu przypadkach może być to faktoring pełny lub niepełny. Faktoring niepełny zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych bez przejęcia ryzyka. Wypłata zaliczki na poczet finansowanych należności (do 90% ich wysokości) może nastąpić już w dzień po wystawieniu faktury i przekazaniu informacji do Coface. Faktoring pełny daje odbiorcy do 100% ochrony przed niewypłacalnością kontrahenta w ramach przyznanego limitu kredytowego.
 
TO CO NAS WYRÓŻNIA, TO FINANSOWANIE WRAZ ZE 100% OCHRONĄ OD NIEWYPŁACALNOŚCI
 
Nasi klienci angażują coraz mniej czasu na poszukiwanie nowych dostawców usług. Zainspirowało to nas do stworzenia unikatowego produktu na rynku polskim – Coface Complete. Łączy on w sobie dwie komplementarne usługi: finansowanie i ubezpieczenie należności oferowane w ramach tej samej organizacji. Dzięki synergii produktowej klient może negocjować warunki finansowania i ubezpieczenia tylko z Coface.
 
Faktoring
  
Dzięki faktoringowi mogą Państwo zaoferować swoim klientom dłuższe terminy płatności. W praktyce oznacza to, że już w dzień po wystawieniu faktury i przekazaniu informacji do Coface, otrzymają Państwo zaliczkę na poczet finansowanych należności. 

FAKTORING DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

Czym jest faktoring

Dla kogo faktoring

Jak działa faktoring

Dlaczego faktoring w Coface

Faktoring pełny

Faktoring niepełny

  • Polish
  • English