pol-PL

FAQ

Frequently Asked Questions

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO” zastępuje dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i ma na celu harmonizację przepisów w zakresie ochrony danych w całej Europie, zapewnienie i wzmocnienie ochrony danych wszystkich obywateli UE oraz zmianę podejścia organizacji w regionie do ochrony danych.
 
FAQ (2)
 
Na tej stronie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania, istotne dokumenty, łącza do przydatnych źródeł zewnętrznych oraz dane kontaktowe do osób, które udzielają dodatkowych informacji na temat RODO.
 
 
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE RODO

Czym jest RODO?

RODO wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich UE i EOG.

 

RODO w istotny sposób zmieni otoczenie regulacyjne w zakresie ochrony danych w UE poprzez ustanowienie bardziej restrykcyjnych wymogów, objęcie zasięgiem większej liczby przedsiębiorstw i nałożenie potencjalnie wyższych kar. Na przykład, przedsiębiorstwa zobowiązane są:

 • Wdrożyć środki programowe w celu zapewnienia i aktywnego wykazania zgodności z przepisami;
 • Wdrożyć odpowiednie środki techniczne i administracyjne w celu ochrony praw osób podczas opracowywania systemu przetwarzania danych oraz samego przetwarzania danych;
 • Przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych działań wysokiego ryzyka z zakresu przetwarzania danych;
 • Wdrożyć domyślną ochronę danych oraz ochronę danych w fazie projektowania;
 • Wdrożyć system powiadamiania o naruszeniu danych.

W jaki sposób Coface przygotowuje się do wejścia w życie RODO?

Coface zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, stosując rygorystyczne zasady, kontrole i nadzór zgodności z przepisami w celu zapewnienia, że dane są odpowiednio przechowywane i wykorzystywane.

W Coface ustanowiono ogólnofirmowy program RODO obejmujący spółki stowarzyszone i powiązane, do których zastosowanie mają nowe przepisy. Obecnie weryfikowane są działania z zakresu przetwarzania danych dotyczących osób z UE, włączając aplikacje i bazy danych, zasady, procesy i procedury, w celu zapewnienia, że nasi pracownicy, partnerzy i dostawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymogami RODO.
Coface korzysta z sieci krajowych specjalistów ds. zgodności z przepisami i zespołu Działu zgodności Grupy w celu zapewnienia trwałej zgodności z RODO w przyszłości.

Jaki to będzie miało wpływ na mnie jako klienta Coface?

Jaki to będzie miało wpływ na mnie jako klienta Coface?

RODO ma zastosowanie nie tylko do organizacji znajdujących się w UE, ale również do przedsiębiorstw spoza UE, jeżeli oferują one towary lub usługi osobom z UE, których dane dotyczą, lub jeżeli monitorują ich zachowania. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw przetwarzających i przechowujących dane osobowe osób, których dane dotyczą, zamieszkałych w Unii Europejskiej, bez względu na lokalizację przedsiębiorstwa.

 

RODO może wymagać aktualizacji określonych postanowień umów z klientami dotyczących ochrony danych tak, aby odzwierciedlały one zmiany wymagane przez RODO. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentów dotyczących naszych klientów, skontaktujemy się z nimi, podając wszelkie nowe warunki lub informacje dotyczące prywatności, jakie są wymagane.

Jestem klientem Coface spoza UE. Jaki to będzie miało wpływ na mnie?

Terytorialny zakres stosowania RODO jest szerszy i może obowiązywać przedsiębiorstwa spoza UE, które oferują towary i usługi osobom z UE i/lub monitorują zachowania osób z UE. Coface prowadzi weryfikację wszystkich swoich działań z zakresu przetwarzania danych obejmujących osoby w UE w celu określenia, czy szerszy zakres terytorialny ma w ich przypadku zastosowanie. W stosownych przypadkach Coface podejmie niezbędne działania, które mogą obejmować aktualizację warunków handlowych w taki sposób, aby odzwierciedlały one zmiany wymagane przez RODO.

Czy mogę mieć wgląd do zasad prywatności Coface?

 

Obecnie weryfikujemy wszystkie nasze zasady i procedury oraz w razie konieczności je aktualizujemy w celu zapewnienia zgodności z RODO.

Informację o polityce prywatności Coface można pobrać po kliknięciu w łącze obok.

 

 

 

Czy mogę teraz uaktualnić swoją dokumentację, aby wprowadzić do niej punkty zgodne z RODO?

Prowadzimy weryfikację dokumentacji naszych klientów w związku z RODO i odpowiednio kontaktujemy się z naszymi klientami. Opracowaliśmy Informację o polityce prywatności Coface (którą wkrótce będzie można pobrać po kliknięciu w łącze poniżej), aby informować klientów o ich prawach oraz sposobie, w jaki Coface przetwarza ich dane osobowe w toku świadczenia swoich usług.

 

Czy wymagana będzie „wyraźna” lub „jednoznaczna” zgoda? Co je różni?

Wyraźna zgoda wymagana jest do przetwarzania wrażliwych danych osobowych — w tym kontekście potrzebna jest zgoda na ich przetwarzanie. Jednak w przypadku danych niewrażliwych wystarczy „jednoznaczna” zgoda. Zgoda musi być jasna i łatwa do odróżnienia od innych kwestii, musi zostać dostarczona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz sformułowana jasnym i prostym językiem.

ZASADNICZE DOKUMENTY RODO DLA KLIENTÓW COFACE

Informacja o przetwarzaniu Danych osobowych dostępna jest pod adresem:
 
Kliknij TUTAJ

PRZYDATNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE RODO

Komisja Europejska:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.html
 
Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (pełny tekst):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
Dodatkowe pytania dotyczące wdrożenia RODO można kierować:
 • do swojego Kierownika ds. relacji z klientami w Coface Polska; lub
 • do Coface Polska  na adres e-mail: [adres :ochrona-danych@coface.com dla zapytań dotyczących ochrony danych; lub
 • na adres Coface Polska Al. Jerozolimskie 142A  02-305 Warszawa; lub
 • do Biura Coface ds. ochrony danych na szczeblu Grupy, na adres e-mail: Coface_dpo@coface.com; lub
 • do Biura ds. ochrony danych/Działu zgodności Grupy, na adres 1 Place Costes et Bellonte – 92270 Bois-Colombes, FRANCJA
Góra
 • Polish
 • English