pol-PL
12.04.2021
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Stany Zjednoczone: plan stymulacyjny toruje drogę do rekordowego deficytu handlowego

Stany Zjednoczone: plan stymulacyjny toruje drogę do rekordowego deficytu handlowego

Stany Zjednoczone, jako największy importer na świecie i drugi co do wielkości eksporter towarów przemysłowych, odnotowują deficyt handlowy od początku lat siedemdziesiątych. Nasilenie napięć handlowych – zwłaszcza z Chinami – oraz pandemia COVID‑19, które zakłóciły przebieg handlu, wpłynęły na bilans handlowy w ostatnim roku. Deficyt handlowy osiągnął rekordowy poziom ponad 900 mld USD w 2020 r.

 

W najnowszej analizie ekonomicznej Coface przewiduje, że po skurczeniu się o 3,5 proc. w 2020 r. PKB USA wzrośnie w tym roku o 5,7 proc. Pozwoliłoby to amerykańskiej gospodarce powrócić do poziomu sprzed kryzysu już w połowie 2021 r., przed większością najbardziej zaawansowanych gospodarek. Na półmetku pierwszych 100 dni sprawowania urzędu przez prezydenta Joe Bidena to potężne odbicie w amerykańskiej gospodarce jest częściowo stymulowane bezprecedensową odpowiedzią fiskalną na kryzys. Pakiet wsparcia przyjęty w marcu 2021 r. ma wartość 1,9 bln USD i przełoży się na łączną reakcję fiskalną na kryzys w kwocie odpowiadającej 27 proc. PKB USA, czyli większej niż jakakolwiek inna dojrzała gospodarka. Na podstawie analizy opartej na historycznych szacunkach potencjalnego bilansu handlowego Coface ocenia, że w wyniku planu stymulacyjnego deficyt mógłby wzrosnąć o 56 mld USD.

 

Ustalony deficyt podsycany amerykańską konsumpcją

 

Historycznie deficyt w USA tłumaczy się znacznym importem w celu zaspokojenia amerykańskiej konsumpcji. Od 2015 r. główną zmianą jest spadek ilości produktów i materiałów przemysłowych w deficycie handlowym. Według Energy Information Administration kraj stał się eksporterem netto gazu ziemnego w 2017 r. oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych pod koniec 2019 r.

 

Chociaż dobra inwestycyjne są najważniejszą gałęzią eksportu (34 proc. łącznego eksportu w latach 2010–2020), rośnie ona wolniej niż import, głównie z powodu kłopotów Boeinga[1] w ciągu ostatnich dwóch lat, a następnie pandemii COVID‑19.

 

Stany Zjednoczone – Chiny: wojna handlowa z niejednoznacznym wynikiem

 

Prezydentura Donalda Trumpa pokazała znaczący udział Chin w deficycie handlowym USA. W latach 2010–2020 na Chiny przypadało około 44 proc. salda. Mimo spadku z rekordowo wysokiego poziomu prawie 420 mld USD w 2018 r., nie udało się osiągnąć celu zapowiadanego przez Trumpa w kampanii wyborczej w 2016 r., jakim miało być zmniejszenie ogólnego deficytu. Na zakończenie kadencji poprzedniego lokatora Białego Domu był on nawet wyższy niż na jej początku. Chociaż taryfy wpłynęły na deficyt dwustronny z Chinami, który zmniejszył się o 18 proc. w 2019 r., prawie trzy czwarte tego spadku zostało skompensowane bilansem handlowym z resztą świata. W 2020 r. sytuacja jest podobna. Wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, w której odnotowano wzrost barier handlowych, przyniosła mieszane rezultaty.

 

Z uwagi na pandemię COVID‑19 wpływ umowy handlowej „pierwszej fazy” podpisanej 15 stycznia 2020 r. przez Donalda Trumpa i chińskiego wicepremiera Liu He jest trudny do oszacowania. Do końca 2020 r. Chiny nie osiągnęły celu, jakim jest zwiększenie zakupów produktów rolnych, energii i towarów przemysłowych o prawie 64 mld USD w porównaniu do poziomu z 2017 r. przyjętego jako punkt odniesienia. Z łącznej kwoty 159 mld USD w ramach przyrzeczonych zakupów towarów[2] Chiny zrealizowały do końcu ubiegłego roku tylko 59 proc.

 

„Amerykański plan ratunkowy”: silne odbicie, ale jeszcze większy deficyt handlowy

 

Po wstrząsie wywołanym kryzysem pandemicznym COVID‑19 następna istotna zmiana równowagi makroekonomicznej ma nastąpić wraz z pakietem potężnych bodźców zwanym „ustawą o amerykańskim planie ratunkowym”. Przyjęty w marcu akt przewiduje wydatkowanie prawie 1,9 bln USD (9 proc. PKB) w ciągu najbliższych 10 lat, z czego ponad jedna trzecia zostanie bezpośrednio przekazana gospodarce USA w 2021 r., jako uzupełnienie blisko 4 bln USD zatwierdzonych przez Kongres w 2020 r.

 

Wobec błyskawicznej dystrybucji szczepionki przeciwko COVID‑19 przez Stany Zjednoczone (ponad jedna czwarta populacji otrzymała co najmniej jedną dawkę do końca marca) Coface spodziewa się silnego ożywienia konsumpcji prywatnej, co zwiększy tempo wzrostu do 5,7 proc w 2021 r., po spadku o 3,5 proc. w ubiegłym roku. Według Coface kraj ten już w połowie 2021 r. jako pierwszy powróci do poziomu aktywności sprzed kryzysu.

 

Oczekiwany boom konsumpcji w USA podsyci popyt na import, tworząc fundament dla rekordowego deficytu handlowego. Zdaniem Coface pakiet stymulacyjny mógłby doprowadzić do zwiększenia deficytu o 56 mld USD.W rezultacie może wzrosnąć deficyt dwustronny z Meksykiem, ale również z Niemcami, Koreą Południową, Brazylią i Indiami.

 

Największy wpływ ogłoszonego w zeszłym tygodniu przez Biały Dom 8‑letniego planu inwestycji infrastrukturalnych o wartości 2 bln USD zmaterializuje się dopiero po 2021 r. Niemniej jednak, z uwagi na to, że podwyżki podatków finansujących ten plan będą rozłożone na ponad 15 lat, deficyt budżetu federalnego wzrośnie w najbliższych latach, dodatkowo zwiększając deficyt handlowy.

 

Od „America First” do „America is Back”

 

Kiedy Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa 20 stycznia 2021 r. ,zakończona została polityka prowadzona pod hasłem „America First” („Najpierw Ameryka”), która charakteryzowała się rosnącymi napięciami handlowymi i barierami taryfowymi wymierzonymi zwłaszcza przeciw Chinom. Kampania Bidena i jego pierwsze decyzje zasygnalizowały, że polityka handlowa będzie częścią szerszej polityki zagranicznej nowego prezydenta, streszczonej w haśle „Ameryka is Back” („Powrót Ameryki”). Agenda polityki handlowej, opublikowana na początku marca, wskazuje, że przywrócenie przywództwa USA na świecie oraz naprawa relacji partnerskich i sojuszy to główne priorytety jego administracji.

 

Z drugiej strony wczesne sygnały wskazują na bardziej zdecydowane stanowisko wobec Chin. Znajduje to odzwierciedlenie w agendzie handlowej nowej administracji, w której priorytetem jest zajęcie się „nieuczciwymi i niesprawiedliwymi” praktykami handlowymi. Jak dotąd administracja Bidena nie ogłosiła żadnych obniżek taryf, pozostawiając możliwość ich wykorzystania jako argumentu negocjacyjnego w przyszłych dwustronnych rozmowach.

 

 

[1] Po dwóch katastrofach Boeingów 737 Max w październiku 2018 r. i marcu 2019 r. model ten został uziemiony przez organy certyfikujące w marcu 2019 r. Po modyfikacjach konstrukcji amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) zezwoliła na wznowienie eksploatacji tych samolotów w listopadzie 2020 r.

[2] Źródło: Chad P. Bown. 2021.US-China Phase One Tracker: China’s Import Purchases. Peterson Institute for International Economics.

 

 

Publikacja ekonomiczna Focus znajduje się TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : Stany Zjednoczone: plan stymulacyjny toruje drogę do rekordowego defi... (815,38 kB)
Góra
  • Polish
  • English