pol-PL
07.05.2020

Czy Chiny są w stanie ochronić swoją gospodarkę przed skutkami COVID-19?

Czy Chiny są w stanie ochronić swoją gospodarkę przed skutkami COVID-19?

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (COVID‑19) oraz jej wpływ na gospodarkę globalną Chinom raczej nie uda się osiągnąć celu wzrostowego, jaki sobie wyznaczyły na 2020 r. Coface przewiduje, że stopa wzrostu chińskiej gospodarki w bieżącym roku wyniesie 4 proc.

 

Osłabienie koniunktury w Chinach może w tym roku nastąpić szybciej niż przewidywano, co spowoduje, że oczekiwany przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) wzrost na poziomie 5,6 proc. nie zostanie osiągnięty. W ostatnich miesiącach chińska gospodarka stanęła w obliczu wielu trudności, takich jak konsekwencje wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, jak również czynniki strukturalne – np. sytuacja demograficzna (15 proc. ludności Chin ma ponad 65 lat). W tym kontekście pandemia COVID‑19 stanowi dodatkowy wstrząs, który w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia istniejących wyzwań.

Wspomniany wyżej cel wzrostu w tempie 5,6 proc. jest kluczowym progiem dla Chin oraz KPCh, która uważa go za gwarantujący „umiarkowanie dostatni” poziom życia społeczeństwa. Chiny definiują ten cel jako podwojenie nominalnego dochodu na głowę mieszkańca w stosunku do 2010 r. Pomimo obecnych okoliczności KPCh ma nadzieję osiągnąć wyznaczony cel przed swoją setną rocznicą przypadającą w lipcu 2021 r.

Na tym etapie wydaje się, że rząd jest przekonany o możliwości spełnienia wymogów określonych na 2020 r. Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz, że trzeba będzie na to poczekać do 2021 r. Rozprzestrzenianie się COVID‑19 na całym świecie, w tym w szczególności na rynkach kluczowych dla Chin, takich jak Europa i Ameryka Północna (30 proc. eksportu), wpłynie na tegoroczną koniunkturę w Chinach.

 

Oczekuje się gwałtownego wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw pomimo mocnych środków zastosowanych przez władze w celu złagodzenia skutków wstrząsu

Władze chińskie podjęły działania mające na celu zrównoważenie wpływu pandemii na gospodarkę. Przykładowo Ludowy Bank Chin (LBCh) skupiał się dotychczas na dość ostrożnych i celowanych posunięciach, takich jak obniżki stóp procentowych. Bez względu na dodatkową elastyczność wynikającą z tych decyzji Chiny będą musiały uciec się do agresywnej polityki pieniężnej, jak również do poluzowania reżimu fiskalnego, jeżeli chcą ustabilizować swoją gospodarkę.

Inaczej niż w 2009 r., kraj ma obecnie mniejsze pole manewru. W szczególności rezerwy walutowe są niewystarczające do pokrycia wypływu środków, co zwiększa presję na juana.

Z punktu widzenia fiskalnego dodatkowe inwestycje infrastrukturalne mające na celu złagodzenie szoku przyczynią się do zwiększenia zadłużenia na poziomie lokalnym, co doprowadzi do presji na już i tak obciążony sektor bankowy oraz poważnie zadłużone przedsiębiorstwa. W tym kontekście należy oczekiwać wzrostu kwoty niespłaconych obligacji korporacyjnych oraz niewypłacalności przedsiębiorstw, którym towarzyszyć będą wysiłki w zakresie restrukturyzacji sektora bankowego.

 

Sprawdź publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : Czy Chiny są w stanie ochronić swoją gospodarkę przed skutkami COV... (85,50 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English