pol-PL

REKLAMACJE

W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami obsługi, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze wszystko działa idealnie. Dlatego, jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące jakości usług Coface w postaci reklamacji, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie, aby nasz Dział Serwisu Klienta mógł jak najszybciej zareagować.

Jak to zrobić?


Prosimy skorzystać z poniższego formularza online lub wysłać wiadomość na adres: reklamacje. Prosimy o podanie dokładnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji tj.: imienia, nazwiska, adresu mailowy oraz szczegółów umowy (numer polisy), dokładne wyjaśnienie, czego dotyczy reklamacja oraz sprecyzowanie treści oczekiwań co do jej załatwienia.
Przesyłając wiadomość, nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacyjnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Po otrzymaniu formularza reklamacyjnego podejmiemy działania mające na celu realizację procesu reklamacyjnego i rozwiązanie problemu, a odpowiedź w ustalonej formie prześlemy bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem konieczności wyjaśnienia okoliczności danej sprawy i możliwości skierowania do Klienta dodatkowych zapytań.

Góra
  • Polish
  • English