pol-PL
23.12.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Uberyzacja francuskiej gospodarki - pozytywny bodziec dla zatrudnienia, ale na jak długo?

Panorama Coface: Uberyzacja francuskiej gospodarki - pozytywny bodziec dla zatrudnienia, ale na jak długo?
  • W ramach ekonomii dzielenia się (uberyzacji) działa we Francji ponad 50 firm, co czyni ten kraj jednym z europejskich liderów w tej dziedzinie.
  • Przed rokiem 2012 brakowało równowagi między podażą a popytem w sektorach tradycyjnych. Doprowadziło to do powstania „quasi-monopolu” w branży taksówkarskiej i hotelarskiej w rejonie Wielkiego Paryża, gdzie przez ostatnie 70 lat przybyło jedynie 4000 nowych licencji taksówkarskich, a w całym Paryżu deficyt pokoi hotelowych sięgnął 7000.
  • Po 2012 roku i pojawieniu się przedsiębiorstw takich jak Uber oraz Airbnb, obłożenie paryskich hoteli pozostało na stałym poziomie i zmieniło się dopiero po niedawnych zamachach terrorystycznych. Od 2009 roku oferowanych jest we Francji 45 000 prywatnych pojazdów na wynajem.

Bankructwa przedsiębiorstw taksówkarskich w znacznym stopniu równoważone są przez prywatne pojazdy na wynajem, dostępne w rejonie Wielkiego Paryża

 

Liczba upadłości przedsiębiorstw taksówkarskich we Francji wzrosła w ciągu jednego roku o niemal 60 proc. - ze 141 upadłości, ogłoszonych w sierpniu 2015 r., do 224 upadłości ogłoszonych w sierpniu 2016 r., co przekłada się na likwidację 3,38 miejsca pracy. W latach 2013-2016 w rejonie Wielkiego Paryża liczba takich upadłości wzrosła o 135 proc., co stanowi jedną czwartą całkowitej liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw taksówkarskich w całej Francji. Z drugiej jednak strony od 2013 r. liczba prywatnych pojazdów na wynajem wzrosła siedmiokrotnie (14 404 przedsiębiorców według stanu na koniec sierpnia 2016 r.), co przekłada się na 12 964 nowe miejsca pracy. Największą dynamikę wzrostu w tej dziedzinie odnotował rejon Wielkiego Paryża, gdzie w latach 2013-2016 przybyło 9,5 razy więcej nowych, prywatnych pojazdów na wynajem. Na tle całej Francji stanowi to 78 proc. (stan na sierpień 2016 r.).
Porównanie danych związanych z upadłością przedsiębiorstw taksówkarskich oraz  wynajmowaniem prywatnych pojazdów we Francji (od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. powstało we Francji ponad 12 000 takich przedsiębiorstw) wskazuje, że pojawienie się na rynku prywatnych pojazdów na wynajem w znacznym stopniu równoważy bankructwa w tym sektorze - nawet po trzech latach, które stanowią decydujący okres dla działania przedsiębiorstwa.

 

Pojawienie się Airbnb nie miało dużego wpływu na branżę tradycyjnych hoteli w Paryżu

 

Mimo pojawienia się Airbnb w 2012 r. we francuskiej stolicy dynamika ogłaszanych upadłości w branży hotelarskiej w latach 2012-2014 ostro wyhamowała, aż o 58 proc. Stało się tak nawet mimo faktu, że liczba pokoi dostępnych w Airbnb wzrosła ośmiokrotnie. Wzrost ten nie był jednak w stanie podołać popytowi, więc dodatkowa podaż pozwoliła jedynie na zapełnienie tej luki.
W 2015 r. trend ten zaczął się odwracać i liczba upadłości w sektorze hotelarskim odnotowała gwałtowny wzrost o 117 proc. Ataki terrorystyczne na początku i pod koniec 2015 r. spowodowały spadek liczby gości hotelowych w Paryżu o około 5 punktów (w okresie od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r.). W tym samym czasie ruch lotniczy odnotował jednak wzrost o 3 proc. Airbnb z pewnością przechwycił pewien odsetek tej różnicy - liczba pokoi oferowanych w tym systemie wzrosła dwukrotnie w ciągu jednego tylko roku, by w końcu sierpnia 2016 r. przekroczyć próg 55 000.
Aby zniwelować presję na tradycyjny sektor hotelarski, rząd planuje objęcie usług takich jak Airbnb i Uber ostrzejszymi działaniami kontrolnymi. W ich zakres może wejść opodatkowanie dodatkowych przychodów firm zajmujących się wynajmem, ograniczenie liczby dni, na jaką będzie można wynająć nieruchomość oraz ujednolicenie warunków dostępu do prywatnych pojazdów na wynajem oraz taksówek. Z drugiej jednak strony ograniczenie liczby prywatnych pojazdów na wynajem o 20 proc. spowodowałoby likwidację około 2600 miejsc pracy.

 

Bankructwa firm we Francji - kolejny spadek w 2017 roku.

 

Nadchodzące wybory prezydenckie w kwietniu i w maju 2017 r. wywołują niepewność wśród francuskich przedsiębiorców. Mogą one wręcz przesunąć decyzje inwestycyjne na dalsze miesiące 2017 r. Ochrona kapitału inwestycyjnego przyniesie przynajmniej krótkoterminową korzyść dla firm. W 2016 r. dały się już zaobserwować pewne pozytywne symptomy. Na 2016 r. Coface przewiduje spadek bankructw o -3,8 proc., a w 2017 r. o kolejne -1 proc.
W trzecim kwartale 2016 r. odnotowano 58 970 upadłości przedsiębiorstw, co na przestrzeni jednego roku daje spadek o 1 proc. Z drugiej jednak strony w tym samym okresie zaobserwowano wzrost kosztów (o 2 proc., do 3,78 miliardów EUR), a w związku z tym większą liczbę zlikwidowanych miejsc pracy (do 1,4 proc., tj. ok. 186 000 miejsc pracy). Trend ten odzwierciedla coraz większą liczbę upadających firm, która wzrosła o +1,2 proc. (średnie obroty w wysokości 543 000 EUR). Daje się to wyraźnie zauważyć w metalurgii, gdzie średnia wielkość (wg obrotów) firm ogłaszających upadłość wzrosła o 25 proc.
Jednocześnie firmy te dłużej działają na rynku. Średni wiek upadającego przedsiębiorstwa wzrósł do 79,75 miesiąca - to najwyższy wynik od 2011 r. Stoją za tym korzystne warunki finansowania oraz duże marże zysku (prognoza na 2017 r. wynosi 31,6 proc.).

 

Trzy sektory, które w tym kwartale najbardziej wyróżniają się pod względem zagrożenia upadłością, to:

  • tekstylny i odzieżowy, przetwórstwa spożywczego oraz transportowy. W sektorze tekstylnym i odzieżowym odnotowano największy skok liczby upadłości, tj. 15,5 proc. w ciągu jednego roku. Branży tej szczególnie zaszkodziło zaostrzenie się konkurencji ze strony takich gigantów jak Inditex oraz ze strony sprzedaży internetowej.
  • Z wyzwaniami w przetwórstwie spożywczym musieli się zmierzyć zwłaszcza rzeźnicy i piekarze, którzy w dwóch ostatnich kwartałach wyraźnie odczuli zastój w konsumpcji prywatnej.
  • Wzrost bankructw wśród przedsiębiorstw taksówkarskich spowodował natomiast osłabienie sektora transportu.
Pobierz tę publikację : Panorama Coface: Uberyzacja francuskiej gospodarki - pozytywny bodziec... (283,38 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Patrz także


Panorama Coface o uberyzacji francuskiej gospodarki w języku angielskim do pobrania: TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English