pol-PL

Wszystkie publikacje Coface

15.10.2018
Publikacje ekonomiczne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale 2018 r.

W ramach najnowszej aktualizacji ocen ryzyka krajów i sektorów na świecie po III kwartale 2018 r. Coface poprawił oceny trzem krajom (Armenia, Chorwacja, Słowacja), a w przypadku dwóch krajów oceny pogorszyły się (Pakistan i Nikaragua). W Turcji i Argentynie wielu sektorom obniżono ocenę. Najsłabiej ocenianymi sektorami w Polsce pozostają budowlanka i transport.

Czytaj więcej
05.10.2018
Publikacje ekonomiczne

Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej: Koniec dobrej passy

Pomimo przyspieszenia gospodarczego w regionie, liczba niewypłacalności wzrosła o 6,4 proc. w 2017 r. Pogarszająca się płynność przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że przeżywają one najwyższe tempo wzrostu gospodarczego od 2008 r.

Czytaj więcej
19.04.2018
Publikacje ekonomiczne

Nowe szlaki handlowe w basenie Morza Śródziemnego

W basenie Morza Śródziemnego niedawny wzrost protekcjonizmu powoduje przekształcanie rozległej sieci umów o wolnym handlu oraz wewnętrznych szlaków handlowych. Pojawiają się dwa nowe trendy:
• Kraje South-Med2 oraz East-Med3 są nastawione na przepływ towarów ekskluzywnych, co widać zwłaszcza w eksporcie towarów z sektora motoryzacyjnego oraz teleinformatycznego.
• W regionie tym pojawiają się nowi dostawcy surowców (energii, chemikaliów i budownictwa), tacy jak Grecja, Cypr i Egipt.

Czytaj więcej
17.04.2018
Publikacje ekonomiczne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

W ramach najnowszej aktualizacji ocen ryzyka krajów Coface podwyższył oceny trzem krajom (RPA, Nigeria, Portugalia), a w przypadku trzech krajów oceny zostały obniżone (Kostaryka, Szwecja, Tunezja).

Czytaj więcej
10.04.2018
Publikacje ekonomiczne

Badanie płatności wśród firm w Chinach 2018

Badanie zostało przeprowadzone w ostatnim kwartale 2017 r. i objęło 1 003 firmy. Z badania wynika, że pomimo trwałego wzrostu gospodarczego w Chinach, długie opóźnienia w płatnościach rosną.

Czytaj więcej
02.03.2018
Publikacje ekonomiczne

Renegocjacje NAFTA – czy meksykańska branża motoryzacyjna uznana za „wysoce ryzykowną” może popaść w kryzys?

Branża motoryzacyjna odgrywa ważną rolę w gospodarce Meksyku. Funkcjonuje tam 28 fabryk samochodów, które bezpośrednio i pośrednio zapewniają miejsca pracy dla 1,7 mln ludzi. Retoryka, którą prezydent Donald Trump stosuje od początku swojej kampanii wyborczej jeszcze nie zaszkodziła sektorowi, ale renegocjacje NAFTA oraz kalendarz wyborczy w Meksyku przyczyniają się do wzrostu ryzyka.

Czytaj więcej
12.06.2017
Publikacje ekonomiczne

Panorama: Brexit. Mimo wstrząsów Wielka Brytania pozostanie atrakcyjna dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa wykazały się odpornością na zawirowania od czasu referendum, jednak spadek inwestycji zaczyna być widoczny.
Spowolnienie wzrostu gospodarczego (1,4 proc. w 2017 roku i 1,2 proc. w 2018 roku) spowoduje zwiększenie liczby upadłości przedsiębiorstw odpowiednio o 8,7 proc. i 8 proc.

Czytaj więcej
25.01.2017
Publikacje ekonomiczne

Panorama Coface: Prognozy Coface na 2017 rok. Aktualizacja ocen ryzyka 15 krajów

Po dwóch następujących po sobie latach wolniejszego światowego wzrostu gospodarczego, rok 2017 powinien przynieść lekką poprawę prognoz.

Czytaj więcej
01.09.2016
Publikacje ekonomiczne

Aż 84 proc. niemieckich przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w płatnościach

Coface przeprowadził badanie dotyczące regulowania płatności przez niemieckie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
25.06.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Country Risk I połowa 2014 - zaktualizowane oceny ryzyka krajów.

Na koniec pierwszego półrocza Coface aktualizuje oceny ryzyka krajów. Zwracamy uwagę na poprawę ocen czterech krajów ważnych dla polskiego eksportu (Niemcy, Wielka Brytania, Austria i Hiszpania).

W opracowaniu omówiono także bardziej szczegółowo zdecydowane ożywienie w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej
27.05.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama sektorowa Coface. Aktualne oceny ryzyka. Przemysł elektroniczny w Azji.

Panorama sektorowa Coface przestawia ryzyko kredytowe dla 14 kluczowych sektorów gospodarki, w trzech głównych regionach świata.

W bieżącej panoramie szczegółowej analizie poddano branżę elektroniczną w Azji i zmieniające się realia jej funkcjonowania, skutkujące wzrostem dynamiki i zwiększonym ryzykiem.

Czytaj więcej
15.04.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Coface. Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2014

Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 roku:
Wzrost liczby bankructw na skutek osłabionych warunków gospodarczych.

Dane zebrane przez Coface lokalnie w krajach regionu wskazują, że rekordowa liczba upadłości z roku 2012 została przekroczona w 2013 roku o 5 procent. Wzrost upadłości w 2013 roku w Europie Środkowo-Wschodniej spowodowany był spowolnieniem gospodarczym w strefie Euro, pogłębiającym się spadkiem popytu krajowego, kontynuowanym procesem oddłużania sektora prywatnego oraz trwającą konsolidacją finansów publicznych w większości krajów regionu.

Czytaj więcej
27.03.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Country Risk wiosna 2014 - zaktualizowane oceny ryzyka krajów. Nowa dziesiątka za placami krajów BRICS.

Coface zaktualizował w marcu oceny ryzyka krajów: USA i Wlk. Brytania w górę, Rosja, Turcja, Brazylia w dół. Ponadto Coface zwraca uwagę na 10 krajów wschodzących, depczących po piętach krajom BRICS.

Czytaj więcej
07.02.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama kraju. Co czeka Chiny w roku 2014?

W kwartalnym opracowaniu poświęconym sytuacji gospodarczej w Chinach, analitycy Coface - przedstawiając prognozę dla tego kraju na 2014 r. - zwracają uwagę na dwa podstawowe zagrożenia związane ze wzrostem kosztów finansowania i nadwyżką mocy produkcyjnych.

Czytaj więcej
07.01.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama sektorowa Coface. Sektor tekstylny.

Kolejna kwartalna panorama sektorowa Coface zawiera aktualizacje ocen ryzyka kredytowego w branżach na świecie. Ocenę ryzyka dla sektora detalicznego i motoryzacyjnego w Ameryce Północnej oraz sektora usług na rynkach wschodzących Azji podwyższono do poziomu „umiarkowanego”. Szczegółowej analizie poddano europejską branżę tekstylną, w której kluczem do sukcesu są inwestycje w innowacje.

Czytaj więcej
28.11.2013
Publikacje ekonomiczne

Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2014 r.

Liczba francuskich firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej utrzymuje się na wysokim poziomie: w ciągu minionych dwunastu miesięcy zanotowano 62431 upadłości, co jest równoznaczne ze wzrostem o +4,3%. Po okresowym wzroście liczby bankructw dużych przedsiębiorstw, ponownie z największymi trudnościami borykają się firmy z sektora MSP.

Czytaj więcej
22.10.2013
Publikacje ekonomiczne

Aktualne korekty ocen ryzyka krajów wg Coface. USA na liście pozytywnej

Skorygowana została między innymi ocena USA, ocenę A2 umieszczono na pozytywnej liście obserwacyjnej, pomimo minionego paraliżu budżetowego. W załączeniu znajdą Państwo dodatkowy komentarz, uzasadniający tę decyzję. Przypominamy, że oceny Coface określają średni poziom ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w danym kraju i nie dotyczą długu publicznego.

Czytaj więcej
07.10.2013
Publikacje ekonomiczne

Coface obniża ocenę dla trzech sektorów gospodarki światowej

Autorski wskaźnik, opracowany przez ekonomistów Coface w oparciu o zachowania płatnicze firm, sygnalizuje ostrzeżenie dla trzech z czternastu badanych sektorów gospodarki. Obniżeniu uległy oceny dla branży motoryzacyjnej, chemicznej i farmaceutycznej.

Czytaj więcej
02.09.2013
Publikacje ekonomiczne

Ranking TOP 500 CEE 2013

500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Na liście Coface co trzecie przedsiębiorstwo jest z Polski.
W przygotowanym po raz ósmy przez Coface rankingu TOP 500 CEE znalazło się 500 najsilniejszych firm regionu. Kontynuacja osłabienia gospodarczego w roku 2012 nie zachwiała pozycją tych najmocniejszych, wpłynęła jednak na ich wyniki, co jest zauważalne chociażby w zmniejszeniu zysków całej pięćsetki o 32 procent. Polskie spółki przodują w rankingu, w tym roku znalazło się w nim 171 przedsiębiorstw z naszego kraju, a więc ponad jedna trzecia. Do pierwszej dziesiątki, poza liderem, którym niezmiennie pozostaje PKN ORLEN, trafiły jeszcze Lotos, PGE, Jeronimo Martins i PGNiG.

Czytaj więcej
20.03.2013
Publikacje ekonomiczne

Transformation of emerging country risk

In this Panorama, Coface highlights the radical transformation of risks in emerging countries. While traditional country risk (sovereign risk, external vulnerability) has appreciably declined, three new risks are appearing and need to be monitored.

Czytaj więcej
Góra
  • Polish
  • English