pol-PL
08.02.2019
Aktualności korporacyjne

Zapisz się na konferencję

Belka mailing z datą

 

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Gościem Specjalnym konferencji będzie Jerzy Owsiak.

 

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE KONFERENCJI CRC - KLIKNIJ TUTAJ

 

Konferencja odbędzie się 26 marca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie. Temat tegorocznego wydarzenia będzie brzmiał <<Polityka, gospodarka, regulacje – biznes pod presją zmian>>

 

Biznes w Polsce coraz bardziej uzależniony jest od wydarzeń na rynkach międzynarodowych. Już nie tylko sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych kształtuje strategie biznesowe, ale także polityka. Niepewność i ryzyko polityczne coraz częściej dotyczą Europy, czyli najbardziej istotnego rynku zbytu dla polskich firm. Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, sytuacja we Włoszech, demonstracje ruchu „żółtych kamizelek” we Francji to przykłady czynników istotnych dla polskich eksporterów.

Koniunktura na głównych rynkach zagranicznych jest słabsza, co znajdzie odzwierciedlenie w zwalniającym tempie wzrostu naszej gospodarki. Gospodarstwa domowe korzystają ze sprzyjającej sytuacji na rynku pracy, jednak presja na wzrost wynagrodzeń i trudności w zapełnieniu wakatów stały się istotnym kryterium ograniczającym bieżącą działalność i rozwój przedsiębiorstw. Pomimo wysokiego tempa wzrostu naszej gospodarki w zeszłym roku, upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw zwiększyły się o 10% potwierdzając, że otoczenie makroekonomiczne nie jest wyłącznym kryterium mogącym poprawić sytuację płynnościową biznesu.

Góra
  • Polish
  • English