pol-PL
02.01.2020

Weź udział w bezpłatnym Webinarium nt. Zatorów Płatniczych - 16 styczeń godz. 10:00

Zatory_webinar

Wraz z nowym rokiem weszła w życie nowa ustawa dotycząca zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Co do zasady nowelizacja - wedle jej założeń ma na celu zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie handlowym, w szczególności poprzez wzmocnienie pozycji faktyczno-prawnej mniejszych dostawców w relacjach z dużymi odbiorcami.

Od nowego roku w dość stanowczy sposób zmieniają się m. in. zasady ustalania między stronami terminów płatności. Ustawa w nowym brzmieniu "skraca" terminy płatności stosowane w tzw. transakcjach asymetrycznych - w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni - do maksymalnie 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa na webinarium poświęcone zatorom płatniczym, które poprowadzi Paweł Jóźwik - Adwokat kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska obsługującej Coface.

Webiarium zaplanowane jest w czwartek 16 stycznia na godzinę 10:00 i potrwa ok. 1 godzinę.

 

PLANOWANE ZAGADNIENIA
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych w transakcjach symetrycznych i asymetrycznych,
  • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorstw oraz ryzyka związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy,
  • Omówienie wpływu nowych regulacji na ubezpieczenia należności.

 

Góra
  • Polish
  • English