pol-PL
26.10.2017
Nowości produktowe

Polisa TradeLiner zastępuje Globalliance!

Polisa TradeLiner zastępuje Globalliance!

Od 27 października TradeLiner staje się jedyną polisą ubezpieczenia należności oferowaną przez Coface dużym i średnim przedsiębiorstwom o obrotach powyżej 25 mln zł.

 

 

 

 

Z myślą o zmieniających się potrzebach dużych i średnich firm Coface zdecydował się zastąpić dotychczasową polisę Globalliance nową umową ubezpieczenia TradeLiner. Od tej chwili, wszystkim nowym klientom Coface, których roczne obroty przekraczają 25 mln złotych Coface zaproponuje nowoczesną i elastyczną polisę TradeLiner.

 

Polisa Coface TradeLiner to kompleksowe ubezpieczenie należności na wypadek niewypłacalności lub opóźnienia płatności ze strony nabywców.

 

Ofertę skonstruowano tak, aby ułatwić firmom uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej oraz zarządzanie nią zgodnie z procedurami handlowymi. Jej najważniejsze cechy to prostota i elastyczność.

Główne przewagi polisy TradeLiner vs Globalliance to:

 • Elastyczny okres przewlekłej zwłoki – dostępny w ramach opcji - możliwość skrócenia okresu przewlekłej zwłoki nawet do 2 miesięcy.
 • Możliwość ubezpieczenia ryzyk politycznych – w tym ataku terrorystycznego.
 • Możliwość ubezpieczenia zdarzeń katastrofalnych – w tym m.in. powodzi, trzęsienia ziemi, erupcji wulkanu.
 • Retroaktywna pozytywna decyzja kredytowa – wchodzi w życie z mocą wsteczną 60 dni od daty zawiadomienia.
 • Nowy wariant ochrony ubezpieczeniowej w ramach decyzji kredytowych przyznawanych przez Coface w Polsce - Pierwsza sprzedaż – możliwość objęcia ochroną należności powstałych w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie decyzji kredytowej, a otrzymaniem tej decyzji.
 • Ochrona należności spornych – z tzw. odszkodowaniem warunkowym – dostępna w ramach opcji.
 • Ryzyko przedwysyłkowe – dostępne w ramach opcji - odpowiednik Modułu Ryzyko produkcji z polisy Globalliance rozszerzony o wariant dla firm zajmujących się dystrybucją towarów.
 • Możliwość ubezpieczenia zaliczki - kierowanej przez Ubezpieczającego do swojego dostawcy.
 • 30-dniowa karencja w przypadku redukcji limitu @rating oraz zmienione wartości w skali @rating.
 • Zerowa opłata za zarejestrowanie zgłoszenia przeterminowanych należności przez CofaNet Essentials.
 • Uproszczona procedura wypłaty premii/odszkodowania - brak wniosku o premię/odszkodowanie.

Więcej informacji na temat polisy TradeLiner znajduje się TUTAJ

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Góra
 • Polish
 • English