pol-PL
09.05.2017
Aktualności korporacyjne

Panorama: Niedobory pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej są korzystne dla gospodarstw domowych, ale stanowią zagrożenie dla firm

Panorama: Niedobory pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej są korzystne dla gospodarstw domowych, ale stanowią zagrożenie dla firm

Sytuacja panująca na rynkach pracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej sprzyja gospodarstwom domowym. Rosnące płace, obniżenie stóp bezrobocia i niski poziom inflacji w połączeniu z polepszającymi się nastrojami konsumenckimi doprowadziły do wzrostu konsumpcji prywatnej. Jednak poprawa na rynku pracy spowodowała, że firmycoraz częściej spotykają się z trudnościami w rekrutacji nowych pracowników, zwłaszcza w przypadku wykwalifikowanego personelu.Niedobory siły roboczej i wynikający z nich wzrost kosztów pracy powodują duży niepokój wśród przedsiębiorców.

 

Sytuacja na rynkach pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej cały czas się poprawia. Stopy bezrobocia osiągnęły rekordowo niski poziom, a większość gospodarek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej odnotowuje lepsze wyniki dotyczące bezrobocia w porównaniu do średniej w całej UE. Szczególnie duża poprawa nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki szybkiemu wzrostowi płac, niskiemu poziomowi inflacji i poprawie nastrojów konsumenckich, konsumpcja gospodarstw domowych stała się głównym motorem ekspansji gospodarczej w regionie. Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej odnotowywała w ostatnich latach korzystną dynamikę płac. Od 2010 r. poziom wynagrodzeń brutto podwyższył się o ponad 30 proc. w Rumunii i Bułgarii oraz o ponad 20 proc. na Węgrzech i w Polsce.

 

Do powstania niedoborów siły roboczej przyczyniły się: większa siła przetargowa w kontekście negocjacji płacowych, niski przyrost naturalny i emigracja

 

Pomimo, że sytuacja ta ma pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe i ogólną aktywność gospodarczą, firmy znajdują się w gorszym położeniu. Mają one do czynienia z większą siłą przetargową podczas negocjacji płacowych i są zmuszone akceptować wyższe koszty wynagrodzeń. Dynamiczny popyt zewnętrzny i wewnętrzny, niski przyrost naturalny i emigracja do Europy Zachodniej to czynniki, które przyczyniły się do powstania niedoborów siły roboczej. Coraz więcej firm wymienia zaistniałą sytuację jako barierę uniemożliwiającą rozwój ich biznesu.

 

Nawet firmy, które wypłacają wyższe wynagrodzenia, nadal doświadczają trudności w pozyskiwaniu pracowników. Najwyższą liczbę wakatów odnotowano w Czechach i na Węgrzech. Wzrost wynagrodzeń przewyższa obecnie dynamikę wzrostu wydajności pracy. Na szczęście koszty pracy w regionie nadal utrzymują się średnio na trzykrotnie niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej.

 

Ta korzystna luka w wysokości jednostkowych kosztów pracy w połączeniu z bliskością geograficzną i podobieństwem kulturowym powinny nadal zapewniać przewagę konkurencyjną firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Niemniej jednak w perspektywie średniookresowej korzyści te mogą ulec zmniejszeniu, jeśli utrzyma się stały odpływ młodych i wysoko wykwalifikowanych pracowników za granicę.

 

Istnieje kilka rozwiązań w tej sytuacji

 

Firmy będą nadal borykały się z niedoborami siły roboczej, szczególnie w odniesieniu do wykwalifikowanych pracowników. Według najnowszych badań najbardziej pożądanymi zawodami wśród pracodawców w regionie Europy Środkowej i Wschodniej są kierowca i inżynier.

 

Niedobory siły roboczej można zmniejszyć, zachęcając emigrantów do powrotu oraz poprzez wzrost imigracji. Wymagałoby to jednak wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i przezwyciężenia niechęci wobec migrantów. Niestety powrót wystarczającej liczby emigrantów do ojczystych krajów jest mało prawdopodobny. Osoby dotknięte Brexitem (lub podobnymi zdarzeniami, które mogą zaistnieć w przyszłości) będą raczej szukać pracy w innych krajach Europy Zachodniej ze względu na istotne różnice w możliwościach zarobkowych.

 

Do poprawy zaistniałej sytuacji może się także przyczynić zachęcanie do podejmowania pracy mniejszości etnicznych, kobiet (których udział w rynku pracy utrzymuje się na niskim poziomie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej: 61 proc. w Polsce, 59 proc. na Węgrzech, 57 proc. w Rumunii w porównaniu do 79 proc. w Szwecji, 72 proc. w Niemczech i 71 proc. w Austrii) i osób starszych, jak również wspieranie kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.

Pobierz tę notatkę prasową : Panorama: Niedobory pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej są... (258,40 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Patrz także


Panorama Coface (w języku angielskim) na temat rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej dostępna jest TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English