pol-PL
30.06.2020

Czy bilanse firm w Hiszpanii i we Włoszech są gotowe na szok spowodowany COVID 19?

Czy bilanse firm w Hiszpanii i we Włoszech są gotowe na szok spowodowany COVID 19?

Chociaż najtrudniejszym okresem 2020 r. był najprawdopodobniej drugi kwartał, jest też wiele przesłanek ku temu, by uświadomić sobie, że droga do odzyskania kondycji będzie długa i trudna. Mimo doraźnych odroczeń w zapłacie podatków czy gwarancji płynności wiele firm prawdopodobnie i tak znajdzie się w kłopotach.

Według prognoz Coface kryzys wywołany COVID‑19 uderzyła najsilniej w gospodarki Hiszpanii i Włoch, które w 2020 r. skurczą się odpowiednio o 12,8 proc. oraz 13,6 proc. Oczekuje się, że wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw do 2021 r. w stosunku do 2019 r. wyniesie 22 proc. w Hiszpanii i 37 proc. we Włoszech. Coface przewiduje też, że w 2021 r. nastąpi odbicie wzrostu PKB o 10,2 proc. w Hiszpanii oraz o 8,9 proc. we Włoszech, co oznaczałoby różnicę wynoszącą -3,9 proc. i -5,9 proc. w stosunku do 2019 r.

Więcej zagrożonych przedsiębiorstw we Włoszech i widmo firm-zombie

W celu oceny potencjalnego wpływu tego skurczenia się PKB na bilanse firm, Coface przeprowadził symulacje ewolucji wypłacalności przedsiębiorstw na podstawie danych dostarczonych przez banki centralne Hiszpanii i Włoch, uwzględniających różnice między sektorami i wielkościami podmiotów gospodarczych.

Mimo ekstremalnie niskich stóp procentowych zadłużenie przedsiębiorstw i tak jest nadmierne wskutek spadku inwestycji prywatnych. W rezultacie kryzys COVID‑19 może wywierać trwałą presję na potencjał wzrostu kraju, przyspieszając „japonizację” strefy euro.

Mając to na uwadze, należy uważniej przeanalizować bilanse hiszpańskich i włoskich firm. Zbadanie rozkładu zadłużenia i płynności w sektorze przedsiębiorstw w Europie południowej powinno pomóc w zidentyfikowaniu najbardziej zagrożonych obszarów.

Obecna sytuacja finansowa firm w Hiszpanii i we Włoszech jest zdrowsza niż w przededniu globalnego kryzysu finansowego z 2009 r. Od tego czasu hiszpańskim firmom udało się znacznie ograniczyć zadłużenie aż o 20 pkt proc., do 37 proc. wartości aktywów w trzecim kwartale 2019 r. Włoskie firmy również poprawiły swoją sytuację finansową od szczytowych 59 proc. w czwartym kwartale 2011 r., ale w mniejszym stopniu. Przy wskaźniku zadłużenia na poziomie 50 proc. przedsiębiorstwa włoskie należą do najbardziej obciążonych pod tym względem wśród największych europejskich gospodarek.

Rosnący rozdźwięk między skalą korzystania z finansowania a inwestycjami może wskazywać na występowanie dużej liczby „firm-zombie” we Włoszech – zadłużonych tak bardzo, że nie będą już w stanie zainwestować w przyszły wzrost.

Zagrożone sektory: motoryzacja, budownictwo i handel detaliczny

Coface ocenia, że podatność firm na zagrożenia różni się w zależności od sektora i wielkości przedsiębiorstwa – przy czym znaczenie ma tu nie tylko intensywność szoku, ale także kruchość bilansu jeszcze przed pandemią.

Najwięksi producenci samochodów mogą popaść w kłopoty ze względu na swój zwyczaj utrzymywania niskiej płynności: pod koniec 2018 r. ich rezerwy gotówki w stosunku do przychodów ze sprzedaży wynosiły zaledwie 2,7 proc. we Włoszech i 0,5 proc w Hiszpanii. 

Jeżeli chodzi o handel detaliczny i budownictwo, przy wysokiej dźwigni i słabych widokach na pokrycie odsetek, sektory te wydają się szczególnie podatne, podobnie jak drobni włoscy producenci tekstyliów.

Coface obserwuje większą liczbę potencjalnie zagrożonych firm we Włoszech. W większości przypadków można to wyjaśnić niższymi początkowymi przepływami pieniężnymi, mniejszą rentownością oraz nieco wolniejszą korektą kosztów. W tej sytuacji wiele firm ma szansę przetrwać wyłącznie poprzez znaczne zwiększenie swojego zadłużenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : Czy bilanse firm w Hiszpanii i we Włoszech są gotowe na szok spowodo... (260,45 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English