pol-PL
24.01.2018
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów: Polska pozostaje na poziomie A3, ocena Ukrainy podniesiona do C

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów: Polska pozostaje na poziomie A3, ocena Ukrainy podniesiona do C

Rok 2018: poprawa sytuacji gospodarczej jest kontynuowana, jednak ryzyko w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się

 

Podczas corocznej konferencji Country Risk w Paryżu dotyczącej ryzyka krajów i sektorów, Coface prezentuje swoje prognozy głównych, globalnych tendencji gospodarczych w 2018 roku.

 

Zmierzamy ku gwałtownemu wzrostowi w 2018 roku

 

Rok 2017, chociaż jego początek naznaczyła groźba protekcjonizmu, a następnie liczne wybory i kryzysy polityczne, przyniósł kilka przyjemnych niespodzianek w gospodarce. Tylko trzynaście krajów zakończyło rok w recesji, w porównaniu do dwudziestu pięciu w 2016 roku. W globalnym handlu nastąpił spektakularny skok (wzrost do 4,4 proc. w 2017 r. według prognoz Coface, po 1,5 proc. w 2016 r.), przy czym ryzyko związane z protekcjonizmem nie zrealizowało się: liczba środków protekcjonistycznych na całym świecie wyniosła 283 w 2017 r. (wobec 374 w 2016 r.), pomimo wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Aktywność biznesowa była silniejsza niż przewidywano w Stanach Zjednoczonych, w Europie i kilku krajach wschodzących, gdzie sprzyjał jej stopniowy wzrost cen niektórych produktów. Poprawie uległy oceny krajów: Brazylii (B) oraz Egiptu (B).

 

W czołówce beneficjentów przyspieszenia rozwoju globalnego handlu znalazły się otwarte gospodarki, w których podniesiono oceny krajów: Holandia (A1), Korea Południowa (A2), Tajwan (A2), Singapur (A2) i Hongkong (A2).Grecja skorzystała dzięki odzyskaniu zaufania konsumentów i przedsiębiorstw i przeszła z kategorii C (ryzyko wysokie) do B (ryzyko znaczne).

 

Mimo że ryzyko polityczne utrzymuje się na wysokim poziomie, Coface podniósł oceny Ukrainy (teraz C), Mołdawii (C) oraz Gruzji (B), które cieszą się dobrym wzrostem wynikającym z ożywienia w Rosji i wyraźnej poprawy koniunktury w Europie. Kazachstan (B) odnosi korzyści ze zwiększonej produkcji ropy naftowej oraz z inwestycji publicznych związanych z chińskim projektem „Nowego Jedwabnego Szlaku”.

 

W 2018 r. globalny wzrost może osiągnąć szczyt (Coface przewiduje +3,2 proc.). Oczekuje się, że poprawa sytuacji gospodarczej krajów wschodzących będzie bardziej widoczna (według Coface wzrost osiągnie poziom 4,6 proc.), a przede wszystkim bardziej harmonijna. W krajach rozwiniętych nadal utrzymuje się tendencja spadkowa w upadłościach przedsiębiorstw, zaczyna ona jednak słabnąć (przewidywany spadek wynosi jedynie 1,8 proc. w 2018 r., po spadku o 6 proc. w 2017 r.), gdyż wiele krajów zdołało już powrócić do poziomów sprzed kryzysu. Liczba upadłości w Wielkiej Brytanii zwiększy się (do 10 proc. według Coface) w kontekście utrzymującego się braku pewności w sferze politycznej.

 

Trzy główne rodzaje ryzyka w 2018 roku

 

Globalna poprawa nie będzie wolna od ryzyka. Coface ostrzega przed trzema głównymi rodzajami ryzyka:

 

  1. 1.    Większe ograniczenia podażowe w gospodarkach rozwiniętych

 

Począwszy od drugiej połowy 2018 roku, kwestia przegrzania gospodarki może być szczególnie istotna dla przedsiębiorstw w państwach rozwiniętych. Historycznie niski poziom bezrobocia w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Środkowej wskazuje, że przedsiębiorstwa już niedługo osiągną swoją maksymalną zdolność produkcyjną. Problem podaży dotyczy również przedsiębiorstw francuskich, paradoksalnie stojących przed perspektywą braku pracowników pomimo wysokiego poziomu bezrobocia, co może spowodować ograniczenie ich wzrostu.

 

  1. 2.    Utrzymujące się ryzyko bankowe w Chinach

 

Słabości strukturalne chińskiej gospodarki, tymczasowo ukryte w 2016 i 2017 r. w wyniku inwestycji publicznych, wracają w postaci nadwyżki zasobów w branży stalowej, rosnącego zadłużenia przedsiębiorstw w formie kredytów bankowych oraz bankowości cienia (shadow banking). W tym kontekście ryzyko bankowe istotnie rośnie, w szczególności w przypadku małych i średnich banków.

 

  1. 3.    Ryzyko polityczne pod obserwacją wobec pracowitego kalendarza wyborczego

 

W 2018 roku nie można wykluczyć ponownego wystąpienia ryzyka politycznego. Na początku pracowitego roku wyborczego w państwach wschodzących nadal można zauważyć silną frustrację w społeczeństwie. Coface wskazuje na wysoki poziom ryzyka niepokojów społecznych w Iranie (71 proc.), Libanie (65 proc.), Rosji (64 proc.), Algierii, Brazylii i Meksyku (po 61 proc.). Na Bliskim Wschodzie ryzyko to zwiększa się jeszcze na skutek dużej niestabilności cen ropy. Wysokie ryzyko w tym zakresie występuje również w Arabii Saudyjskiej (wynik 65 proc.), dlatego Coface obniżył ocenę tego kraju do C.

Następuje ponowne ożywienie w kilku sektorach, z wyjątkiem branży motoryzacyjnej w Wielkiej Brytanii

 

Aby umożliwić przedsiębiorstwom jeszcze lepsze i dokładniejsze poznanie globalnego ryzyka, Coface szacuje obecnie ryzyko kredytowe w 13 sektorach biznesowych z 24 krajów, generujących niemal 85 proc. globalnego PKB.

 

Rok 2018 rozpoczął się od 18 zmian ocen ryzyka sektorowego, z których 15 było pozytywnych. Sektor metalurgiczny cieszy się najlepszymi wiadomościami w wyniku poprawy cen metali. Ryzyko nie jest już oceniane jako „bardzo wysokie”, lecz „wysokie” we Włoszech,w Indiach i w Turcji, a „średnie” w Holandii. Sektor energetyczny odnotowuje poprawę w Kanadzie (obecnie „ryzyko wysokie”) oraz w Stanach Zjednoczonych („ryzyko średnie”), w związku ze zwiększeniem produkcji i cen. We Francji ocena sektora budowlanego została zmieniona po raz drugi w ciągu dziewięciu miesięcy i obecnie klasyfikuje się ją do kategorii „ryzyko niskie”.

 

Branża motoryzacyjna w Wielkiej Brytaniinie dotrzymuje kroku reszcie Europy Zachodniej. Pierwsze negatywne objawy ryzyka, z jakim wiąże się nadchodzący twardy Brexit – spadek inwestycji, produkcji i sprzedaży w wyniku obniżenia zaufania gospodarstw domowych i inwestorów, wyjaśniają pogorszenie notowań w sektorze, teraz uważanym za obarczony „ryzykiem wysokim”.

---

Oceny krajów Coface (160 krajów) obejmują ośmiostopniową skalę ryzyka w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko istotne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie oraz E (ryzyko ekstremalne).

 

Oceny sektorów Coface (13 sektorów w 6 regionach geograficznych, 24 kraje generujące prawie 85 proc. światowego PKB) obejmują czterostopniową skalę: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie oraz ryzyko bardzo wysokie.

Pobierz tę notatkę prasową : Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów: Polska pozosta... (282,04 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Patrz także


Mapa ryzyka krajów znajduje się TUTAJ

Grafika z ocenami ryzyka sektorów znajduje się TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English