pol-PL
09.07.2019
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Barometr Coface - Obniżenie ocen ryzyka krajów m.in. Niemiec. Polska bez zmian z oceną A3

Barometr Coface - Obniżenie ocen ryzyka krajów m.in. Niemiec. Polska bez zmian z oceną A3

Wojna handlowa między USA a Chinami, zmagający się z trudnościami sektor motoryzacyjny, spowolnienie wzrostu gospodarek wschodzących... drugi kwartał 2019 roku ujawnia globalne spowolnienie gospodarcze.

Spadek obrotów handlu światowego w pierwszej połowie roku został potwierdzony i nawet, jeżeli prognozy przewidujące lekkie ożywienie w drugim półroczu okażą się prawdziwe, barometr Coface wskazuje, że zmniejszenie wartości obrotów w ciągu roku wyniesie 0,7%. Przewiduje się, że światowy wzrost gospodarczy obniży się z poziomu 3,1% w roku 2018 do 2,7% w roku 2019, a następnie pozostanie stabilny w roku 2020. W tym kontekście Coface przewiduje, że większość krajów powinna odczuć wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w roku bieżącym.

 

Zagrożone sektory… w szczególności sektor motoryzacyjny

Przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny, dystrybucja, branża odzieżowa. Jest wiele sektorów, które doskonale obrazują słabe punkty światowej gospodarki. W związku z powyższym Coface, po raz drugi w ciągu sześciu miesięcy, obniża swoją ocenę ryzyka dla branży motoryzacyjnej w 13 krajach na świecie (obniżając także niemal wszystkie oceny ryzyka w sektorze motoryzacyjnym w Europie).

Sektor motoryzacyjny doskonale odzwierciedla trudności, z jakimi zmaga się światowa gospodarka. Jest on jednocześnie odbiorcą konsekwencji cyklicznego spowolnienia, jakie ma miejsce w wielu regionach, a także negatywnego wpływu ryzyka politycznego związanego z protekcjonizmem handlowym i zmianami w zachowaniach konsumentów (np. nowe rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniom w Europie).

 

Wpływ napięć handlowych na światową gospodarkę

Napięcia handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi przyczynią się, wraz z niższym popytem krajowym, do spowolnienia gospodarki USA, gdzie wzrost gospodarczy szacuje się na 2,5% w roku bieżącym i zaledwie 1,3% w roku 2020, w porównaniu do 2,9% w roku 2018.
W przypadku Chin, wojna handlowa doprowadziła w szczególności do 10-procentowego spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku.

Ogólnie rzecz biorąc niepewność co do wyników negocjacji między rządami Chin i USA oraz atmosfera napięcia wynikająca z tej wojny handlowej wciąż rzutuje na poziom zaufania przedsiębiorstw. W roku ubiegłym wartości wskaźników zaufania przedsiębiorstw spadły w wielu krajach na całym świecie, zwłaszcza w sektorach produkcyjnych.

 

Dotyczy to Niemiec, gdzie w czerwcu odnotowano najniższy od pięciu lat poziom wskaźników zaufania przedsiębiorstw, takich jak IFO. Roczna stopa produkcji przemysłowej wykazuje tendencję spadkową. Na rok bieżący Coface przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 0,8% w porównaniu do 1,5% w roku ubiegłym.

Coface obniża ocenę ryzyka kraju dla Niemiec z A1 do A2. Obniżono również oceny trzech gospodarek zależnych od gospodarki niemieckiej. Stało się tak w przypadku Czech i Słowacji (w obu przypadkach obniżenie z A2 do A3), a także Austrii (obniżenie z A1 do A2). Ryzyko biznesowe wzrasta również w Islandii (obniżenie do A3).

Bardziej pozytywnym akcentem jest fakt, że spółki w Uzbekistanie (wzrost z C do B) i Kirgistanie (wzrost z D do C) odnoszą korzyści z utrzymującej się względnej otwartości politycznej i gospodarczej.

 

Coface przygotowuje prognozy upadłości przedsiębiorstw w 38 krajach.

 

Uwaga: Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface określają średni poziom ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w danym kraju w ramach prowadzonych przez nie krótkoterminowych transakcji
handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego.
Aby określić ryzyko danego kraju, Coface analizuje łącznie perspektywy gospodarcze, polityczne i finansowe kraju, doświadczenia Coface nt. płatności firm oraz klimat dla biznesu.

Oceny przyznawane są w ośmiostopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C, D ,E (zgodnie ze wzrostem ryzyka).

 

Ocena_barometr

 

 

Pobierz nasze publikacje, klikając w poniższe grafiki:

 

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Beata PADZIK  – T. +48 22 465 00 12, M. +48 503 079 022 – E. beata.padzik@coface.com

Pobierz tę notatkę prasową : Barometr Coface - Obniżenie ocen ryzyka krajów m.in. Niemiec. Polska... (79,35 kB)
Góra
  • Polish
  • English