pol-PL
06.04.2017
Aktualności korporacyjne, Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Badanie płatności wśród firm w Chinach

Badanie płatności wśród firm w Chinach

Z badania płatności, w którym udział wzięło 1 017 chińskich przedsiębiorstw wynika, że w 2016 roku sytuacja w zakresie spłat należności poprawiła się. Mniej, bo 68 proc. firm-respondentów posiadało w minionym roku zaległości płatnicze (w porównaniu ze średnią za okres ostatnich 5 lat kształtującą się na poziomie 80 proc.), ponadto mniej respondentów wykazało wzrost zaległości płatniczych. Jednak sytuacja związana z najdłuższymi zaległościami płatniczymi jest alarmująca, gdyż 35,7 proc. tych firm posiadało przeterminowania powyżej 180 dni, które przekroczyły 2 proc. ich rocznych obrotów.

 

W 2016 roku odnotowano również wzrost liczby firm (z 21 proc. w 2015 r. do 26,3 proc. w 2016 r.), które wykazywały średni okres przeterminowania płatności na poziomie 90 dni lub więcej. Ponadto nastąpił bardzo gwałtowny wzrost liczby respondentów (do 15,9 proc. podczas, gdy w 2015 r. wyniósł 9,9 proc.) ze średnim okresem przeterminowania powyżej 150 dni (wykres nr 1).

 

Z doświadczenia Coface wynika, że około 80 proc. wierzytelności nie zostanie w ogóle spłaconych, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 180 dni. Jeżeli bardzo długie zaległości płatnicze stanowią ponad 2 proc. rocznych obrotów firmy ogółem, płynność firmy może zostać zagrożona, a jej zdolność do spłaty kwot należnych dostawcom z pewnością zacznie budzić wątpliwości.

 

Warto dodać, że 35,7 proc. respondentów (w 2015 r. było ich 33,4 proc.) wskazało, że bardzo długie zaległości płatnicze stanowiły ponad 2 proc. ich rocznych obrotów ogółem. Ponadto wzrosła liczba firm (z 8,7 proc. w 2015 r. do 10,9 proc. w 2016 r.), w których bardzo długie opóźnienia stanowiły ponad 10 proc. ich rocznych obrotów ogółem (wykres nr 2). Znacznie zmniejsza to przepływy pieniężne, które stanowią siłę napędową firmy.

 

Chińskie firmy, które spotkały się z opóźnieniami w odzyskaniu należności znalazły się w bardzo trudniej sytuacji finansowej. Trudności potęgowane są przez bardziej restrykcyjną politykę pieniężną i kredytową, prowadzoną w 2017 r., ostrzejszą konkurencję w ostatnich latach oraz ograniczone marże z powodu nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle, wywołane mniejszym popytem.

 

Sektory wysokiego ryzyka: budownictwo, chemia, maszyny przemysłowe i elektronika

 

Spośród 11 sektorów analizowanych w ramach badania, aż w sześciu odnotowano pogorszenie: chemicznym, maszyn przemysłowych i elektroniki, teleinformatycznym, metalurgicznym, farmaceutycznym i sprzedaży detalicznej. (Wykres nr 3)

 

Sektor metalurgiczny, który był sektorem bardzo wysokiego ryzyka w ciągu ostatnich kilku lat, wykazywał pewne oznaki poprawy, na którą miały wpływ takie czynniki jak restrukturyzacja i wzrost cen metali. Wiele firm w tym sektorze nadal boryka się przeterminowanymi należnościami – chociaż mniej firm musiało stawić czoła bardzo długim opóźnieniom płatniczym, które stanowiły ponad 10 proc. ich obrotów.

 

Długoterminowe prognozy dla sektora farmaceutycznego są pozytywne. Sprzyjają mu czynniki wzrostu strukturalnego (takie jak starzenie się społeczeństwa i wzrost dochodu na jednego mieszkańca), jednak wyniki badania płatności wyraźnie wskazują na zadziwiające pogorszenie pod względem zaległości płatniczych w roku 2016 (w porównaniu z rokiem 2015). Wynika to częściowo z szybko rozwijających się ram regulacyjnych i politycznych, obejmujących wdrożenie systemu dwóch faktur, który został przetestowany w 11 prowincjach.

 

W branży AGD i RTV ryzyko braku zapłaty utrzymywało się na stałym poziomie, podczas gdy w sektorach takich jak motoryzacja i transport, budownictwo, sektor papierniczo-drzewny oraz tekstylno-odzieżowy odnotowano poprawę pod względem zaległości płatniczych.

 

Pomimo pewnej poprawy, w 2016 r. budownictwo w Chinach nadal było branżą najbardziej narażoną na ryzyko, przy czym 45,9 proc. firm (największy odsetek respondentów spośród wszystkich sektorów) wykazywało bardzo długie opóźnienia płatnicze stanowiące 2 proc. lub więcej ich obrotów. 2017 będzie kolejnym rokiem pełnym wyzwań dla poważnie zadłużonych przedsiębiorstw budowlanych w kontekście trudniejszych warunków finansowych i kredytowych.

 

Poprawa sytuacji w sektorze motoryzacyjnym i transportowym, którą odnotowano w ubiegłym roku dzięki rządowym zachętom podatkowym, mającym na celu zwiększenie sprzedaży samochodów jest prawdopodobnie krótkotrwała. W przyszłości mogą wystąpić trudności wynikające z większej konkurencji na rynku, niższego popytu na samochody i rosnących kosztów surowców.

 

badanie1

 

badanie2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coface prowadzi badania w zakresie zarządzania kredytami firmowymi w Chinach od 2003 roku. Badanie z 2016 roku (przeprowadzone między październikiem a listopadem 2016 r.) było już czternastą edycją. W badaniu wzięło udział 1 017 firm. Sporządzona analiza daje wgląd w sytuację dotyczącą doświadczeń płatniczych wśród firm w Chinach.

Pobierz tę notatkę prasową : Badanie płatności wśród firm w Chinach (491,69 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Patrz także


Badanie w języku angielskim znajduje się TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English