pol-PL

NOWE PUBLIKACJE

12.06.2017
Publikacje ekonomiczne

Wszystkie publikacje Coface

09.05.2017
Publikacje korporacyjne

Panorama: Niedobory pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej są korzystne dla gospodarstw domowych, ale stanowią zagrożenie dla firm

Sytuacja na rynkach pracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. wzrost płac, obniżenie stóp bezrobocia) ma pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe. Jednocześnie firmy znajdują się w gorszym położeniu - spotykają się z trudnościami w rekrutacji, mają do czynienia z większą siłą przetargową podczas negocjacji płacowych i są zmuszone akceptować wyższe koszty wynagrodzeń.

Czytaj więcej
06.02.2017
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Badanie płatności w Polsce. Opóźnienia w płatnościach najbardziej dotkliwe dla budownictwa i transportu

Badanie płatności przeprowadzone przez Coface wśród polskich firm wykazało, że blisko 1/4 przedsiębiorstw w Polsce posiada zaległości płatnicze, których termin zapłaty minął co najmniej 3 miesiące temu. Średnie opóźnienie płatnicze dla wszystkich sektorów wynosi 51,5 dnia.

Czytaj więcej
25.01.2017
Publikacje ekonomiczne

Panorama Coface: Prognozy Coface na 2017 rok. Aktualizacja ocen ryzyka 15 krajów

Po dwóch następujących po sobie latach wolniejszego światowego wzrostu gospodarczego, rok 2017 powinien przynieść lekką poprawę prognoz.

Czytaj więcej
23.12.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Uberyzacja francuskiej gospodarki - pozytywny bodziec dla zatrudnienia, ale na jak długo?

Bankructwa przedsiębiorstw taksówkarskich w znacznym stopniu równoważone są przez prywatne pojazdy na wynajem, dostępne w rejonie Wielkiego Paryża.

Czytaj więcej
30.11.2016
Publikacje korporacyjne

Aktualizacja ocen ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata. Z raportu wynika, że w przypadku 1/3 sektorów oceny zostały obniżone.

Czytaj więcej
16.09.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Raport nt. upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2016 r.

Polskie spółki nadal czerpią korzyści ze sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, charakteryzujących się dużym popytem krajowym i zagranicznym. Tegoroczne spowolnienie wzrostu to efekt obniżenia tempa inwestycji (które w pierwszej połowie 2016 r. spadło o 3,6 proc. r/r). Częściowo jest to spowodowane opóźnieniem realizacji inwestycji współfinansowanych z UE, w ramach nowej perspektywy finansowej. Do innych czynników należy zaliczyć ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak możliwe zmiany przepisów prawa, wahania kursów walutowych oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitu.

Czytaj więcej
01.09.2016
Publikacje ekonomiczne

Aż 84 proc. niemieckich przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w płatnościach

Coface przeprowadził badanie dotyczące regulowania płatności przez niemieckie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
12.08.2016
Publikacje korporacyjne

Spowolnienie w gospodarce chińskiej utrzyma się w 2016 i 2017 r.

Chińska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 6,9 proc., co stanowi najniższe tempo rozwoju od 25 lat.

Czytaj więcej
27.07.2016
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

Ryzyka sektorowe wciąż rosną na rynkach wschodzących

Czytaj więcej
13.07.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama upadłości dla Europy Środkowo-Wschodniej

W minionym roku liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw spadła w 9 z 13 krajów, a ich średnia ważona pod względem PKB w regionie wyniosła -14 proc.

Czytaj więcej
15.04.2016
Publikacje korporacyjne

Coface: Polska z niskim poziomem ryzyka sektorowego

Coface przygotował raport kwartalny nt. ocen sektorowych w wybranych regionach świata.

Czytaj więcej
22.03.2016
Publikacje korporacyjne

Opóźnienia płatności dotknęły 80 proc. firm w Chinach. Rokowania dla gospodarki nie są dobre.

Z badania przeprowadzonego przez Coface wśród 1000 chińskich przedsiębiorstw wynika, że 8 na 10 firm w 2015 r. nie otrzymało płatności na czas.

Czytaj więcej
01.03.2016
Publikacje korporacyjne

Rok 2015 przyniósł kolejny spadek liczby bankructw we Francji

Jedno na 77 przedsiębiorstw upada we Francji

Czytaj więcej
24.02.2016
Publikacje korporacyjne

Chiny zwiększą inwestycje w Ameryce Łacińskiej

Ekonomiści Coface zwracają uwagę na fakt, że Chiny ogłosiły zamiar zwiększenia swoich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Zwiększeniu ma ulec również wartość wymiany handlowej.

Czytaj więcej
31.12.2015
Publikacje korporacyjne

W Turcji niepewność polityczna i gwałtowne osłabienie liry

Turcja - duża niepewność polityczna, problemy w sferze bezpieczeństwa oraz globalne obawy dotyczące gospodarki kraju spowodowały gwałtowne osłabienie liry, która we wrześniu osiągnęła historyczne minimum względem USD.

Czytaj więcej
02.12.2015
Publikacje korporacyjne

Sytuacja francuskich przedsiębiorstw stopniowo poprawia się

Ekonomiści Grupy prognozują wzrost gospodarczy Francji w 2016 r. Zmniejsza się liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw, choć w dalszym ciągu jest ich dużo.

Czytaj więcej
24.11.2015
Publikacje korporacyjne

Egipt: powolne ożywienie i wyzwania strukturalne

Coface prognozuje poprawę w egipskiej gospodarce. Ożywienie będzie wynikiem: stabilizacji sytuacji politycznej, reform gospodarczych oraz inwestycji zagranicznych. Na poprawiającej się sytuacji skorzysta przede wszystkim turystyka i motoryzacja.

Czytaj więcej
12.11.2015
Publikacje korporacyjne

Brazylia: brak cudownego lekarstwa na kryzys

Brazylia, której Coface obniżył we wrześniu ocenę ryzyka do poziomu B (znaczne ryzyko zadłużenia przedsiębiorstw), przeżywa okres gospodarczych rewolucji. Podwyższenie stóp procentowych przez Bank Centralny, mające na celu poskromienie inflacji, odbiło się negatywnie na tempie wzrostu PKB. Spadek aktywności gospodarczej przekłada się na niższe wpływy podatkowe do budżetu i grozi koniecznością dokonania korekty fiskalnej. Ponadto rząd potrzebuje poparcia Kongresu, aby wygenerować zakładaną pierwotną nadwyżkę budżetową – jednak tego wsparcia brakuje. Niestabilność sytuacji politycznej wywiera istotny wpływ na krajowe wyniki gospodarcze.

Czytaj więcej
21.10.2015
Publikacje korporacyjne

Lepsze perspektywy dla europejskiego rynku energii fotowoltaicznej

Coface optymistycznie ocenia europejski sektor fotowoltaiki głównie dzięki energetycznej integracji Europy.

Czytaj więcej
20.10.2015
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował kwartalne oceny ryzyka sektorowego

Coface dokonał rewizji oceny ryzyka dla trzech sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego oraz teleinformatycznego. W trzecim kwartale, mimo spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej, dynamika w poszczególnych sektorach i regionach geograficznych wciąż jest mocno zróżnicowana.

Czytaj więcej
Góra
  • Polish
  • English